Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Coop Zuivelfabriek Bergh

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Coöperatieve Zuivelfabriek Bergh in Zeddam werd in juni 1912 geopend. Een vooraanstaande initiatiefnemer tot de oprichting van deze fabriek was ir. Bernard Kersjes. De vergunning werd afgegeven op 30 september 1911, waarna in oktober met de bouw werd begonnen. Het timmerwerk werd gedaan door Varwijk. De begroting staat in Old Ni-js nr. 12, een themanummer: Varwijk Zeddam 250 jaar.

Uit De Graafschapbode van 2 december 1911
De Coöperatieve Zuivelfabriek Bergh
Uit De Graafschapbode van 8 juni 1912

De fabriek staat in het adresboek 1935 onder de gemeente Bergh met het adres Zeddam 94, telefoonnummer 4.

Op 28 augustus 1939 vermeldde burgemeester Nederveen de Zuivelfabriek in Zeddam op een lijst met de Houders van vrachtauto's in de gemeente Bergh.

Het oorlogslachtoffer D.H. Ettema was adjunct-directeur van deze zuivelfabriek. In die tijd was Gerrit Miedema directeur.

In 1971 waren er plannen om een rubberfabriek in het gebouw te vestigen.

De fabriek in 1967
Een herinnering aan melkvaren voor de zuivelfabriek in Zeddam in de strenge winter van 1963 (er staat 1963/64, maar dat zal 1962/63 moeten zijn). Uit: De laatste melkbus. Uitgave van de Coberco, Zutphen, april 1989


Externe link

Bron o.a.