Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Dr. Hoegenstraat 1

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Dr. Hoegenstraat nummer 1 in Groot-Azwijn:

Huisnummerconcordans:
1910-1939 Grootazewijn 50
1850-1910 Grootazewijn 70
1829-1850 Grootazewijn (C) 90
1817 (OAB 874) Grootazewijn 195

Ben Herfkens leverde de volgende gegevens aan (zoals voor andere plaatsen in Bergh ook opgenomen in Bergh; Heren, Land en Volk:

1650 Jan Thuijs <1>
1658-1686 Hendrik Tuis <2>
1697-1704 Jan Thuis <3>
1704-1752 Hendrik Thuis <4>
1774 eigenaar/bewoner Hendrik Thuis <5>
1812-1817 Hendrik Groen <6>
1829 Hendrina Smits <7>, weduwe van Hendrik Groen
1910 H. Th Kaalberg <8>

De Werkgroep Bewoningsgeschiedenis van de Heemkundekring Bergh vulde bovenstaande gegevens aan met behulp van het archief van de Stichting voor Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJssel. Door het plaatselijke dialect wijken de schrijfwijzen van de familienamen regelmatig af.

<1> Joannes Thuis trouwt 1640 te Emmerik met Elisabeth Gieskens.
Oud Archief Bergh (OAB) inv 607: huis en hof. Kinderen worden gedoopt in Emmerik (Martini). Doopgetuigen en ouders worden ook genoemd in Rechterlijk Archief Landdrostambt Bergh op 18-7-1657.
Zwagers en schoonzusters Gieskens worden genoemd in 1665 als een stuk land op Asewijner Dam wordt verkocht.

<2> Henricus Thuis en Henrica van Ree
zoon Theodorus <2a> wordt gedoopt in Emmerik (Ald) 24-11-1658. Doopgetuige is o.a. Henricus Kniest die wordt beleend met Thuissemate onder Zeddam.
OAB inv 717: Kohier van het morgentaal voor het jaar 1658.
Familie Van Ree wordt genoemd ivm afbraak kapel Azewijn.
Deze familie Thuis is niet van dezelfde tak als naamgenoten op het Ooievaarsnest in Azewijn!

<2a> Derk (Theodorus) Tuis tr 1693 Jenneke Toenissen. Zij zijn allebei doopgetuige in het gezin van Henr van Ree en Judith Poor (trouwen 1716). Geschwister van Jenneke Toenissen (Thunnissen): Theodorus, Mechtildis en Joannes.

<3> Jan Thuis is een broer van <2>

<4> Hendrik Tuus, zoon van Hendrik <2> is in 1697 eigenaar van de Huetgensstede in Azewijn (Bron: Ben Herfkens).

<5> Henricus Tuis, zoon van Derk <2a> tr 1734 Cunera ten Haeff (geb 1710 Azewijn, dochter van Jan ten Haaf / Have en Hermke van Onna / Nonna).
-1769 Veepest: Henderik Thuijs komt voor met 9 beesten; specificatie in Old Ni-js nr. 16).
-1784 Watersnood: dit huis wordt niet genoemd. Nagenoeg alle buren - in het rot van Wessel Messing - hebben schade geleden.

<6> Henricus Groenen (geb Tolhuis, ged Elten 1746) tr 1777 Met Derske Tuis (geb 1747), dochter van <5>.
Henricus Groenen is een zoon van Jacobus Groen [ook Groenhof genoemd] en Theodora Peters.

<7> Henricus Groenen hertr 1800 Henrica Smits, geb Azewijn 1772 (dochter van Jan Smits en Ludovica Venneman).
In OAB inv 873 komt Hendrik Groen als eigenaar van huis 195 voor in 'Lijst van de nummering der gebouwen in het kerspel Zeddam en onderhoorige buurschappen'. Ook in OAB 874: lijst inwoners, knechten en meiden (1817).

<7a> Aleijda Groen (geb 1813 Azewijn, dochter van <7> trouwt 1846 Arnoldus Kaalberg (geb gemeente Netterden 1817, zoon van Joannes Henricus Kaalberg en Gertje Huls, allebei overleden te Wieken).

<8> Hendrikus Theodorus (Hent) Kaalberg (1849-1936) zoon van Arnoldus Kaalberg en Aleijda Groen <7a>.
Zusters van Hent die eveneens in dit huis (Azewijn nummer 50) zijn geboren en overleden:
-Hendrika Geertruida (1847-1925)
-Hendrina Johanna (1853-1934), zij krijgt Duitse nationaliteit en keert na overlijden van haar man Franciscus van Haaren, terug naar haar geboortehuis in Azewijn.
-Aleida Christina (Leij) (1860-1941)

Hent en Leij worden op hun oude dag verzorgd door de familie Garben op huisnummer 49 (thans in 2008: Dr. Hoegenstraat 3).

Huizen 49 en 50 worden samengevoegd. Het huis wordt de veestalling van de familie Garben en werd 'De villa' genoemd. De zolder stond vol met heiligenbeelden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben er onderduikers gezeten.

Door Paul Hieltjes - kleinzoon van Garben-Dieker - werd het huis herbouwd. Hij ging er met zijn gezin wonen in de jaren zeventig van de 20e eeuw, samen met Ag en Joep Garben. Later herbouwden zij het geboortehuis van Ag en Joep (Millenniumboek Azewijn 2000 blz 273).
Het huis Dr. Hoegenstraat nr 1 werd verkocht aan de familie Kamermans-Koenders (Millenniumboek Azewijn 2000 blz 36).
In 2001 vestigde de burgemeester Appel-de Waart zich er omdat het haar en haar man bijzonder goed beviel in Azewijn; het echtpaar woonde eerst in de Pastoor Meursstraat.