Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Eensgezindheid

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

In 1890 verenigden zich verschillende ingezetenen van 's-Heerenberg en stichtten de Vrijwillige Schutterij.

Statuten

St. Pancratiusvaandel (Medium).JPG

De vrijwilige Schuttersvereniging ,,Eensgezindheid" te 's-Heerenberg 1894. De Statuten der navolgende vereniging zijn opgenomen in de St.-Ct No 198. Deze informatie staat in het Nieuws van de Dag van maandag 27 augustus 1894, 4e blad Blz. 18.


Op 1 augustus 1894 stuurt de Minister van Justitie aan Koninging Emma bericht dathij akkoord gaat en op 8 augustus 1894 tekent zij de goedkeuring onder het hoofd, 1e afdeling- Vereniging N.3933, wordt op 14 augustus 1894 een autenthiek afschrift van het Koninklijkbesluit aan de Heer Paul Weyers te 's-Heerenberg gezonden en een afschrift van de Statuten aan de Directie der Nederlandse Staats-Courant om daarin officieel gepubliceerd te worden.

De Eensgezindheid was een Schutterij voor de wekende stand, een tegenhanger van de Vriendschap (Notabelen).

Er wordt verteld dat het oude standaard vaandel van de Eensgezindheid in de kerk te Kevelaer is terecht gekomen!!!

Nieuws van de Dag

In het Nieuws van de Dag van Maandag 30 november 1903 staat het volgende vermeld:

De Kanton rechter te Terborg heeft 34 leden van de vereniging Eensgezindheid, te 's-Heerenberg, veroordeeld, wegens het houden van een optocht zonder vergunning op 31 augustus,-zie ons nummer van 17 November jl. blz. 7- tweemaal gepleegd, tot 2 gulden boete, subsidair een dag hechtenis voor elke overtreding. Voorts voor het schieten naar de vogel zonder vergunning, tot een gulden boete subsidair een dag hechtenis. Een der beklaagdeb werd vrijgesproken. De eis van het opb. min. was voor ieder 3 boeten van 3 gulden subsidair een dag hechtenis voor elke overtreding.

Standaardvaandel

In 1889 schafte de Vrijwillige Schutterij Eensgezindheid zich een standaardvaandel aan, waarop de geborduurde letters prijkt de naam, die deze schutterij in het vervolg zou voeren: Eensgezindheid. Dit standaardvaandel was hetzelfde standaardvaandel dat later de Schutterij Sint Pancratius voor zich uit liet dragen. Het lot van Eensgezindheid is niet beschreven.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wenste Eensgezindheid zich niet aan te sluiten bij de Kultuurkamer en ontbond zichzelf. De uniformen en petten, het vaandel en de trommen en alle andere attributen werden veilig opbeborgen tot betere tijden zouden aanbreken.

Op 25 mei 1949 marcheerde de R.K. Schutterij Eensgezindheid een rondje door de stad bij gelegenheid van het eerste schuttersfeest na de oorlog. Vooral door toedoen van pastoor Carolus Gribnau wordt de naam daarna veranderd in Schutterij Sint Pancratius .

Dus naar ik aanneem werden deze twee schutterijen een.

Verklaringen voorstellingen op Vaandel waarop het Huis Bergh staat.

Pancratius (Medium) (2).JPG
Linksboven het wapen van Bergh, rechtsboven het wapen van St. Pancratius.

Linksonder waarschijnlijk het wapen van de Vrijwillige Eensgezindheid en rechtsonder het wapen van de graven van Bergh.

Bronnen