Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Godin, Ludwig Carl August baron von

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Von Godin overhandigde op 5 maart 1863 namens de vorst van Hohenzollern-Sigmaringen de versierselen van de Vorstelijk Hohenzollernse Huisorde aan Lodewijk van Nispen, die hij weldra zou opvolgen als administrateur.
Uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 10 maart 1863

Ludwig baron von Godin werd geboren op 13 november 1814 in Salzburg.

Op 1 januari 1862 kwam hij als "Commissaris des vorsten van Hohenzollern-Sigmaringen" naar Bergh. Deze titel hield iets anders in dan het ambt van administrateur, aangezien dat nog tot 1863 door Lodewijk van Nispen werd bekleed. Het ligt voor de hand dat hij zich eerst moest inwerken. Von Godin was daarna administrateur, maar droeg zijn ambt al op 17 december 1866 over aan zijn opvolger Joseph Grimm. Daarna vertrok hij op 31 januari 1867 met zijn gezin naar Pruisen.

Hij was als vreemdeling bij de bevolking niet erg geliefd. In februari 1866 riep hij de Stokkumse landbouwers Arend Menting, G. Ebbing, Theod. Gal, erven B. Meurs en uit 's-Heerenberg Willem Booms op het matje. Als pachters op boerderijen van Huis Bergh waren zij verplicht om op molens van Huis Bergh te laten malen, maar zij waren naar de molen in Stokkum gegaan. Ebbing en Booms zeiden tegen Godin dat ze dat hadden gedaan omdat dat gemakkelijker voor hen was, maar als het moest, zouden ze in het vervolg het weinige koren wel weer in 's-Heerenberg laten malen. De overige zegden toe alleen dan in Stokkum te laten malen, wanneer ze door drukke werkzaamheden verhinderd waren naar de molen in 's-Heerenberg of Zeddam te rijden. Zij beloofden in het vervolg geregeld naar de molen in Zeddam te zullen gaan.

Als administrateur van Huis Bergh is Von Godin nauw betrokken geweest bij de besluitvorming tot de bouw van het feestlokaal van Sociëteit De Vriendschap. Hij was zelf ook lid van De Vriendschap. Het feestlokaal kwam in 1866 gereed en werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verwoest.

Von Godin was getrouwd met Anna Ziegenhuber, geboren op 28 maart 1819 te München. Hun zes kinderen waren alle al voor de komst naar 's-Heerenberg geboren. In het Bevolkingsregister zijn ze allemaal met de titel baron (of baronesse) ingeschreven.

  • Antonia Maria, geboren op 28 april 1845 te Appendorf, een dorp bij Bamberg in Beieren
  • August, geboren op 17 oktober 1847 te Ansbach in Beieren
  • Reinhart, geboren op 9 maart 1851, eveneens te Ansbach
  • Hermann, geboren op 10 september 1853 te Milatiz Böhmer. Mogelijk is dit Milotitz, de Duitse naam van Milotice in het huidige Tsjechië.
  • Friedrich, geboren op 21 augustus 1856 te Sigmaringen, de residentie van de vorsten van Hohenzollern-Sigmaringen
  • Anton Carl, geboren op 10 september 1858, eveneens te Sigmaringen. Wellicht is hij vernoemd naar Karl Anton, de toenmalige vorst van Hohenzollern-Sigmaringen

Bronnen