Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Groenendaal

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Boerderij Groendendaal in Wijnbergen wordt genoemd in een veilingscatalogus die bewaard is gebleven van de publieke veiling van 'het landgoed de oud adelijke havezate Kemnade'. Wij vernemen dat voor R.W.J. Ketjen, notaris der standplaats Doesburg in het Heeren Logement te Doetinchem op 27 september 1860 de finale toeslag zal plaats hebben. Het goed is gelegen in de kadastrale gemeenten Ambt Doetinchem, Etten en Zeddam en het is ruim 208 bunders groot. Voor de veiling is het in 57 perceelen verdeeld. Interessant is dat in de beschrijving een hele reeks perceelsnamen voorkomt. Om dit historisch erfgoed aan de vergetelheid te ontrukken zijn deze perceelsnamen in Old Ni-js nr. 44 (blz. 43-44) bij elkaar geplaatst met de er bijbehorende gegevens.

De eerste 24 percelen werden aangekocht door de oliefabrikant Jacob Albrecht Insinger, afkomstig uit Amsterdam doch wonende te Brummen.

In de catalogus is Groenendaal in Wijnbergen als zestiende perceel opgenomen, 'bestaande in een Huis en Schuur (behoorende de verdere gebouwen aan den Pachter)'. Bij dit perceel wordt 'mede verkocht het gebruik van een gedeelte van de Kruisstraat zoover hiertegen en bij het kadaster der gemeente Zeddam onder No. 141 van sectie B bekend; voor welk gebruik jaarlijks op den eersten Pinksterdag aan het gilde van Wijnbergen moet worden betaald fl. 5.25.' [etc. ....] 'Dit perceel is verpacht tot den 22 Februarij 1862, aan Johanna Hoebink, Weduwe Gradus Thus; -- de kooper zal bij splitsing in de door deze betaald wordende pacht genieten fl. 190.--'

Gradus Thus en Johanna Hoebink hadden ook in pacht: perceel 17 (laan en bouwland), perceel 18 (een gedeelte van den Grootenkamp: laan en bouwland), 19e perceel (laan, bouwland, elshout, dennenbosch), perceel 20 (Eene weide een gedeelte van de groote Koeweide uitmakende), perceel 21 (bosch, weideland, laan), perceel 23 (bouwland, water, laan, dennen, onbeb.grond, weideland, uitweg als bouwl.), perceel 24 (elzenpas, laan, dennenbosch, weiland met boomen, uitweg als bouwland).

Waarom zou Gradus Thus water hebben gepacht? Het antwoord is te vinden in Ons Familieboek (familie Gerritsen uit Beek), blz. 79: Bernd Gerritsen is handelaar in riet en betrekt dit uit Wijnbergen van Gerd Tuis en Jan Tomesen.

Pachters van andere percelen die in de catalogus genoemd worden: Abbink, Borkes, Goris, Heuthorst, Hillebrand, Kok, Kuiperij, Pelgrim, Peters, Ticheloven, Verheij, Versteeg, Verstege, Wassink, Weijers, Zweekhorst.

Tegenwoordig woont de familie Wentink 'van de Kemnade' op Groenendaal. Het huis waar de familie Thus woonde is gesloopt en dichtbij herbouwd, onder andere met stenen van de Kemnade (ook gedeeltelijk afgebroken). Aan een verhoging in de wei kun je zien waar het vorige huis heeft gestaan.

Gerhard W. Velhorst schreef in februari 1994: De heer Insinger liet het bouwvallige kasteel slopen met uitzondering van de oude toren, terwijl de tuinen en aanleg in weilanden werden herschapen. Tijdens de afbraak viel onverwacht een muur om, waarbij een werkman werd gedood en twee zwaar gewond. Met het vrijgekomen bouwmateriaal werden de bouwplaatsen 'Groenendaal' en 'De Bleumerhoeve' uitgebreid en hersteld.