Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Grondwaterstand

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Sinds de komst van het zandgat Stroombroek is de grondwaterstand in Bergh drastisch gedaald. Ook het rechttrekken van sloten heeft tot gevolg gehad dat het grondwater lager is komen te liggen.

In de Plantage dreigen daardoor meerdere boomsoorten verloren te gaan.