Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Heideweg

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Heideweg is de oude benaming van de huidige Zuidermarkweg in Beek en de Noordermarkweg in Loerbeek.

De naam verwijst naar het oude grondgebruik van het gebied en was eeuwenlang een gemeenschappelijk eigendom van een aantal boeren. Aan het eind van de 19e eeuw werd de grond opgedeeld tussen de boeren die er graasrecht hadden, naar rato van de hoeveelheid vee die ze bezaten. Na de ruilverkaveling in de jaren zeventig verdween de naam Heideweg en ontstonden de namen Zuider- en Noordermarkweg.