Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Johannes (Johan/Hannes) Macrander

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Johannes (Johan/Hannes) Macrander is geboren omstreeks 1747 en overleden vóór 27 december 1809. Zijn ouders zijn Johann Gottfried (Fredrik) Macrander en Anna-Aleida Scheers. Johan was hoefsmid en woonde twee huizen naast het stadhuis in de Marktstraat in 's-Heerenberg, de latere smederij van smid Bongers. Dit huis wordt al in 1620 vermeld, maar is helaas afgebroken in verband met uitbreiding van het gemeenthuis. Johan, ook wel Hannes genoemd, was net als zijn broer Frans Macrander en zijn stiefvader Steven van Uem (of: Uum), gildebroeder van het Sint Antoniusgilde in 's-Heerenberg.

Huwelijk en kinderen

Johan (Hannes) Macrander trouwde tweemaal. Hij trouwde voor de eerste maal (13 mei 1788) met Johanna Maria Hartjes (1746-1792). Zij schonk hem twee dochters:

  • Maria Antonia
  • Elisabeth Frederica (*ca. 1788-1863)

Op 22 januari 1793 hertrouwde hij als weduwnaar met Aleida Gudden (1771-1827), omdat “… zyn geleegenheyd niet lange is om in den weduwenaerstaet te blyven …”. Aleida Gudden schonk hem zes kinderen:

Bronnen