Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Mariakapel 's-Heerenberg

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Mariakapel in 's-Heerenberg werd in augustus 1947 door de Witte Paters ingewijd in de tuin van het Patersklooster. De Witte Paters vierden toen dat ze tien jaar in 's-Heerenberg waren. De Mariakapel was daarbij een uiting van dankbaarheid voor het feit dat hun klooster tijdens de oorlog gespaard was gebleven.

De eerste steen werd gelegd door pater-overste Moorman. Enkele dagen later nam hij afscheid, omdat hij naar een klooster in Engeland vertrok. Het feit dat hij de voltooiing van de kapel niet heeft meegemaakt, wordt weergegeven door de Latijnse spreuk op de gedenksteen die herinnert aan zijn bijdrage. Quod voverat coepit ponendo betekent zo veel als: Wat hij beloofde is hij begonnen te bouwen.

Zolang het Patersklooster in gebruik was, werd de Mariakapel onderhouden, maar dat stopte na de sluiting van Gouden Handen in 1999. De kapel raakte in verval en werd meermaals door vandalen vernield, beklad en zelfs in brand gestoken. Lange tijd was het lot van de kapel onzeker, maar de ontwikkeling van het Stadspark en nieuwbouw op het terrein van de voormalige kloostertuin hebben de kapel gered. Henk Groote en Benny Schuurman hebben zich hierbij sterk gemaakt voor het behoud van niet alleen de kapel, maar ook van de kruisweg.

Toen eenmaal vaststond dat de kapel niet gesloopt zou worden, werd besloten hem niet te restaureren, maar af te breken en op een andere plek opnieuw op te bouwen. Dit gebeurde in 2014, waarbij de kapel geïntegreerd werd in een nieuwe woonhof aan de Parklaan, niet ver van de oorspronkelijke plek. Een deel van de bakstenen kon worden hergebruikt, evenals het kruis op het dak en de gedenksteen voor overste Moorman. Door de onmiddellijke nabijheid van bewoning is de kapel beschermd tegen vandalen.

Bronnen