Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

O.L.V. Altijddurende Bijstand

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
De kerk en de klokkenstoel

De kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Braamt werd in 1949 ingewijd door Mgr. Th. Huurdeman, vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht. De nieuwe parochie Braamt werd daarmee afgescheiden van parochie Zeddam, waartoe het eeuwenlang had behoord.

Bouwpastoor Te Riele kwam in 1946 als kapelaan naar Zeddam, waar pastoor Meijer hem tot bouwpastoor benoemde. Die taak heeft hij met groot enthousiasme opgepakt en in 1949 succesvol afgesloten. Hij overleed op 17 februari 1950, kort na het gereedkomen van de kerk, in het ziekenhuis te Doetinchem. Pastoor Te Riele is in Braamt onvergetelijk. De Pastoor te Rielestraat is naar hem genoemd.

De kerk heeft lange tijd één kerkklok gehad, die in de klokkenstoel boven de sacristie hing. Deze klok was in 1943 van Grave naar de St. Oswalduskerk in Zeddam gebracht ter vervanging van de klokken die de Duitse bezetters daar in dat jaar hadden geroofd. Toen Zeddam na de oorlog nieuwe klokken kreeg, werd deze klok aan de kerk in Braamt geschonken.

Pastoor De Vreeze heeft Braamt een vrijstaande klokkenstoel met twee klokken gegeven. Deze klokken zijn vernoemd naar zijn ouders: Helena en Martinus. Een vrijstaande klokkenstoel komt vooral in Friesland, waar pastoor De Vreeze vandaan komt, vaker voor. Ook de kerk in Wijnbergen heeft een vrijstaande klokkenstoel. De klokkenstoel van de inmiddels afgebroken Emmauskerk in 's-Heerenberg-Lengel stond bovenop een toren die weliswaar met het kerkgebouw verbonden was, maar de klokken hingen in de openlucht. De protestantse kerk in 's-Heerenberg heeft van 1469 tot 1821 een vrijstaande klokkentoren gehad.

Pastoors in Braamt


Opheffing en sluiting

De parochie van O.L.V. van Altijddurende Bijstand is opgegaan in het parochieverband Didam-'s-Heerenberg-Wehl, waaruit op 1 januari 2010 de nieuwe Parochie Heilige Gabriël is voortgekomen.

In mei 2017 maakte het bestuur van de Parochie Heilige Gabriël bekend dat zes van haar elf kerken dicht moesten. Drie daarvan waren Berghs: de kerk in Braamt, de kerk in Kilder en de kerk in Stokkum. In mei 2018 is de kerk dichtgegaan, maar kon nog een jaar voor sacramentele vieringen gebruikt worden. In mei 2019 werd de kerk definitief aan de eredienst onttrokken.

Bronnen