Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Rademaker, Wilhelmus Antonius

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Pastoor in 's-Heerenberg

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Wilhelmus Antonius Rademaker werd geboren in Doetinchem-Stad op 31 januari 1877 als zoon van Petrus Rademaker en Anna Maria Roes.

Hij werd in 1919 benoemd tot pastoor van de Pancratiusparochie te 's-Heerenberg als opvolger van pastoor Münninghoff.

Voor zijn komst naar 's-Heerenberg was pastoor Rademaker onder andere adviseur van de afdeling Hengelo (O) van de R.-K. Metaalbewerkersvereeniging Sint Eloy. Hier kwam hij met enige regelmaat terug. Zo sprak hij in er november 1924 op een feestavond ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de vereniging.

Pastoor Rademaker bleef in 's-Heerenberg tot 30 januari 1931, toen hij werd opgevolgd door pastoor Galama.

Hij overleed in Arnhem op 24 februari 1948, 71 jaar oud.

Zevende Gelderse Katholiekendag

Zevende Gelderse Katholiekendag, Marktstraat. Foto Graafschapbode 02-09-1924

's-Heerenberg 31 augustus 1924. Aldus Het Centrum.
De dag heeft zeker niet onder gedaan voor zijn voorgangers ondanks het slechte weer. Er waren duizenden katholieken Duitsers uit de omtrek, twee Duitse bisschoppen (Mgr. Dr. Jöppen, titulair Bisschop van Cisamo en Monseigneur J. Schüfers, assistent-bisschop van Münster. Pastoor W.A. Rademaker deed een kort openingswoord in de Sint Pancratiuskerk. Op het meetingterrein werd een Pontificale Heilige Mis opgedragen door de Duitse bisschoppen en deze werden bij gestaan door geestelijken uit de omtrek. Daarna waren er sectievergaderingen in het St. Jozef en in de zaal van G.W Schuurman. Er was een optocht naar de markt met honderden vaandels en banieren en tientallen muziekkorpsen. De heer L. baron tot Voorst tot Voorst voorzitter van de Katholiekedag, hield een openingswoord.

De sociaal werker

Uit dagblad Het Centrum van 21 november 1924

Onderstaande ingezonden brief uit dagblad Het Centrum van dinsdag 20 maart 1923 geeft een voorbeeld van het sociale werk dat een pastoor (ook) in die tijd deed.

Samen met dokter Dael richtte pastoor Rademaker zich tot de Nederlandse Spoorwegen om alsnog een ondersteuning te verkrijgen in de verplegingskosten van de spoorwegwerker P. Hoffs uit 's-Heerenberg. Met de afkorting S.S. in de kop wordt Staatsspoorwegen bedoeld.

Uit dagblad Het Centrum van 24 februari 1921
Uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 21 maart 1923


Zijn reis naar het Heilige Land

In april 1929 hield hij in Hengelo (O) een lezing over zijn reis naar het Heilige Land. Het is onduidelijk wanneer hij die reis heeft gemaakt, maar uit het knipsel hieronder blijkt dat het een hele onderneming is geweest. Het ligt voor de hand dat hij deze voordracht ook in 's-Heerenberg gehouden heeft.

Bericht in dagblad Het Centrum van 4 april 1929 over de lezing in Hengelo (O)


Zijn kapelaans

Bronnen