Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Stuers, Alphonse Lambert Eugène de

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Zijn levensloop

Jonkheer mr. Alphonse Lambert Eugène de Stuers werd op 20 februari 1841 geboren in Maastricht als zoon van Hubert Joseph Jean Lambert ridder de Stuers en Hortense Joséphine Constance Beyens. Hij was een broer van Victor de Stuers.

Op 20 april 1875 trouwde hij in New York met Margareth Laura Carey, geboren aldaar op 19 januari 1853 als dochter van John Carey jr. en Mary Alida Astor. Het huwelijk werd voltrokken door de consul-generaal van Nederland in de Verenigde Staten van Amerika en vond plaats in de woning van de ouders van de bruid. De huwelijksakte vermeldt dat het "lokaal der kanselarij" van het Nederlandse consulaat in New York niet groot genoeg was om het bruidspaar en de getuigen gelijktijdig te bevatten. Een van de zes getuigen was Emile Joseph Bernard Charles ridder de Stuers, de oudste broer van Alphonse. Hij was gemeenteraadslid in Maastricht.

De Stuers woonde ten tijde van zijn huwelijk in Washington DC. Hij was daar gestationeerd als zaakgelastigde ad interim, met andere woorden hij was er tijdelijk de plaatsvervanger van de ambassadeur. Zijn woonplaats in Nederland was Den Haag, waar het huwelijk ruim een jaar later, op 23 maart 1876, werd ingeschreven.

Zijn huwelijk met Margareth Laura Carey werd op 17 november 1891 door een Amerikaanse rechtbank in Minnehaha county, South Dakota, ontbonden. De Stuers' ex-vrouw hertrouwde kort daarna met de autocoureur William Eliot Morris Zborowski.

Necrologie voor Alphonse de Stuers in de avondeditie van de NRC van 6 mei 1919.
Klik voor een vergroting

Zoals uit zijn functie in New York blijkt, was De Stuers diplomaat. Het hiernaast afgebeelde artikel geeft een overzicht van zijn functies en standplaatsen. Zijn verblijf in Amerika wordt hierin niet genoemd, zodat aangenomen kan worden dat hij daar slechts korte tijd werkzaam is geweest. Van 1881 tot 1885 was hij ambassadeur in Spanje. Daarna was hij tot zijn dood op 3 mei 1919, dus meer dan dertig jaar, ambassadeur in Frankrijk. Hij werd begraven in het familiegraf in Maastricht.

De Boetselaersborg

De Stuers kocht de Boetselaersborg in 1881 na de dood van zijn oom François de Stuers. Na Alphonse de Stuers' overlijden in 1919 ging de Boetselaersborg over op zijn zoon Hubert, die het kasteel in 1927 overdroeg aan de toenmalige NV Huis Bergh.

Alphonse de Stuers was een kleinzoon van Pierre de Stuers, de eerste De Stuers op de Boetselaersborg.

Zijn kinderen

Uit het huwelijk met Margareth Laura Carey werden vier kinderen geboren.

  • Jhr. John Hubert Eugène François, geboren in Londen op 23 mei 1876, overleden in 1907.
  • Jkvr. Mary Alida Alice Isabelle, geboren in Londen op 23 mei 1876. Zij was de tweelingzus van John. Zij overleed in Parijs op 7 juli 1884.
  • Jkvr. Marguerite Isabelle Victorine Eugénie, geboren in Versailles op 21 oktober 1878, overleden in 1930.
  • Jhr. Hubert Victor Arthur Auguste, geboren in Parijs op 13 november 1879, overleden in 1946.

Onderscheidingen

Alphonse de Stuers was bij zijn huwelijk drager van de volgende onderscheidingen:

Nadien heeft hij nog een groot aantal binnen- en buitenlandse onderscheidingen ontvangen, waaronder:


Bronnen