Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Torontostraat

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Torontostraat ligt in de gemeente Doetinchem op De Hoop. De Canadaschool en Sint Martinusschool lagen aan deze straat.

Aanvankelijk droeg deze straat de naam H.J. van Zadelhoffstraat verleend op 5 april 1922 aan de weg over de Hoop vanaf de weg Doetinchem-Elten (Dichterseweg) naar de Hoopschenweg (Wijnbergseweg). Op 30 november 1948 deelden burgemeester en wethouders aandde gemeeenteraad mede, dat het voornemen bestond aan de wegen in de wijk De Hoop namen te verbinden van Canadese officieren en -steden. In verband daarmee "paste" de naam H.J. van Zadelhoffstraat ter plaatse niet meer en werd op 23 februari 1949 aan de raad voorgesteld de naam Rooseveltlaan te geven. Bij de behandeling van dit voorstel in de raadsvegadering van 10 maart 1949 waarbij de naam Rooseveltlaan overigens werd aanvaard, merkte het raadslid mevrouw M.J.A. Houtsma-Leijds op, dat kolonel Wilson de suggestie had gedaan, ook straten te noemen naar de twee regimenten, met name naar de Calgary Highlanders en Fort Garry Horse, die Doetinchem hadden bevvrijd. Zij vroeg de straten Parallelweg en Rooseveltlaan naar die regimenten te noemen. De burgemeester merkte op, dat de uitspraak van de namen van die regimenten zeeer moeilijk was.
Op 5 april 1949 deden burgemeeester en wethouders het voorstel de Parallelweg de naam Winnipegstraaat en de Rooseveltlaan de naam Torontostraat te geven.
Op 14 april 1949 aanvaardde de raad dit voorstel.

Een duiker onder de Torontostraat verbindt de vijver in het Canadapark met de Kapperskolk.

Bron

  • A.K. Kisman: Straatnamen in Doetinchem in woord en beeld, Doetinchem (1981)