Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Zwaab, Barend Meijer

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Barend Meijer Zwaab werd op 8 juni 1825 geboren in Amsterdam als zoon van Meijer Barend Zwaab en Stientje Abraham Stodel. Hij was getrouwd met Johanna (Hanne) Straus, geboren op 14 oktober 1817 in Düsseldorf. Van beroep was hij koopman. Getuige de geboorteplaatsen van zijn acht kinderen, leidde zijn gezin aanvankelijk een zwervend bestaan, maar vier van hen werden in 's-Heerenberg geboren.

Vanaf november 1851 stond Barend met zijn vrouw en zonen Meijer en Joseph ingeschreven op het adres Nieuwe Kerkstraat 25 in Amsterdam. Daar woonde ook familie van hen. Van dit adres werden zij in mei 1853 uitgeschreven naar 's-Heerenberg, waar Barend en zijn vrouw vervolgens tot hun dood nog ongeveer een halve eeuw hebben gewoond. Het valt op dat hun zoon Abraham in de Amsterdamse tijd al in 's-Heerenberg werd geboren, terwijl Moses in de 's-Heerenbergse tijd in Scharmbeck bij Wesel ter wereld kwam. Het is duidelijk dat niet alleen Barend zelf, maar ook zijn vrouw veel onderweg was.

Barend overleed op 1 april 1900 in 's-Heerenberg, 74 jaar oud. Hij werd begraven op de joodse begraafplaats in 's-Heerenberg. Op zijn grafsteen staat als geboortedatum 12 siwan 1826, wat overeenkomt met 17 juni 1826. In de archieven komt echter alleen de bovenvermelde datum van 8 juni 1825 voor. Een verklaring voor dit verschil is nog niet gevonden.

De kan op de grafsteen betekent dat Zwaab een Leviet was, een lid van de stam van Levie. Levieten assisteren de priesters (Cohaniem). Een van hun eretaken is water over de handen van de priesters te gieten terwijl die de zegen uitspreken.

Uit De Graafschapbode van 7 april 1900
Graf nr. 10 op de joodse begraafplaats in 's-Heerenberg is van Barend Meijer Zwaab. Achter de steen is het graf van zijn vrouw te zien.

Zijn kinderen

  1. Paulina, geboren in Lauterbach op 18 januari 1847 (of 1845). In het bevolkingsregister van Bergh staat achter Lauterbach de toevoeging Frankrijk. Binnen de tegenwoordige grenzen van Frankrik komt deze plaatsnaam niet voor, maar vlak over de Franse-Duitse grens, in Saarland en in Baden-Württemberg, liggen twee plaatsen met die naam. In een van die twee zal Paulina geboren zijn. In 1871 werd zij uitgeschreven naar Doetinchem, maar daar niet ingeschreven. Verder ontbreekt van haar elk spoor.
  2. Meijer (18481944). In Meijers Groenlose geboorteakte staan zijn ouders als pettenmakers vermeld.
  3. Joseph, geboren in Brühl bij Keulen op 26 september 1850, overleden in Rotterdam in 1903, 52 jaar oud
  4. Abraham, geboren in 's-Heerenberg op 21 september 1852, vertrokken naar Pruisen op 7 oktober 1879. Hij trouwde met Rosetta Wolff en had ten minste vier kinderen. Hij woonde in Mönchengladbach en Emmerik.
  5. Moses (1855– na 1920)
  6. Simon, geboren in 's-Heerenberg op 24 mei 1857, in 1877 vertrokken naar "het buitenland".
  7. Samson Willem, geboren in 's-Heerenberg op 23 november 1859, overleden op 12 februari 1861. Er is geen Nederlandse overlijdensakte gevonden, zodat hij waarschijnlijk ergens in Pruisen is overleden.
  8. Aron Frederik, geboren in 's-Heerenberg op 23 november 1859 (tweelingbroer van de vorige). Hij trouwde in 1884 in Doetinchem met Naatje Rubens. Het huwelijk bleef kinderloos, maar hij had een pleegdochter Jaantje Jas. Hij had een manufacturenzaak in de Boliestraat in Doetinchem. Hij overleed in zijn woonplaats op 4 november 1921, 61 jaar oud.


Bronnen