Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Literatuur N

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook: Literatuur
Categorie: Auteurs / Categorie: Literatuur

Literatuur, Schrijvers N

 • Nagge, W.
  • Historie van Overijssel. [Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis]. Deel I (red. J. Nanninga Uitterdijk) Zwolle 1915; deel II (red. F.A. Hoefer) Zwolle 1908 [De leidraad voor Nagge's boek is de lijst van bisschoppen van Utrecht.] (AHB bibl II-B-38*)
 • Navorscher, De
  • Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen (vanaf de 92ste jaargang ondertitel: Nederlandsch archief voor genealogie en heraldiek, heemkunde en geschiedenis). Amsterdam/Nijmegen jg 1-98 (1851-1959)
 • Nell, P.J.G.
  • Een prachtige maar waterarme streek van ons vaderland. In: Buiten 2 (1908) nr 23 (6juni) [Beek en Montferland] (kopie)
 • Neree tot Babberich, R.J.K.M. de
  • De Lymers en hare Havezathen. In: BMG 20 (1917), blz 1-85
 • Neree tot Babberich van Camphuysen, M.F.F.A. de
  • Camphuysen. zp 1949 (stencil)
 • Nettesheim, F.
  • Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern mit Berücksichtigung der Landesgeschichte, meist nach archivalischen Quellen. I. Äussere Geschichte von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Crefeld 1863 (niet verder verschenen)
 • Nettesheim, F.
  • Geschichte der Schulen im alten Herzogthum Geldern und in den benachbarten Landestheilen. Ein Beitrag zur Geschichte des Unterrichtswesens Deutschlands und der Niederlande. Aus den Quellen bearbeitet. Düsseldorf 1881 (UBN)
 • Neuss, W.
  • Geschichte des Erzbistums Köln. 5 Delen. Keulen 1964-1987
 • Niesert, J.
  • Münsterisches Urkundenbuch. Munster 1823
  • Münstersche Urkundensammlung. 7 Delen. Coesfeld 1826-1837
 • Nieuwenhuis, H.B.
  • Animadversiones historicae, oeconomicae super decimis et jure decimandi. Dissertatie. Leiden 1841
 • Nijhoff, I.A.
  • De heidenen in Gelderland. GV 1853 blz 154-...
  • (red): Statistieke beschrijving van Gelderland. Arnhem 1826
  • Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven oorkonden opgehelderd en bevestigd. 6 Delen. Arnhem 1830-1862. 's-Gravenhage 1875
  • Het Klooster Bethlehem of Bielhem. Arnhem 1853
 • Nijhoff, P.
  • Registers op het archief afkomstig van het voormalig hof des vorstendoms Gelre en graafschaps Zutphen. Arnhem 1856 [blz 161: getuigenverklaring over de rechten van erfvoogdij die de staten hebben over horigen van Elten, 1652]
  • Korte inhoud van de resolutieboeken der Gedeputeerden van het Graafschap Zutphen betreffende het beheer der geestelijke goederen over de jaren 1605 tot 1630. Arnhem 1867 [manuscript] (In Bron 64 inv.nr 396)
 • Nispen, P.W.J.M. van
  • De gemeente Bergh tijdens de Tweede Wereldoorlog. 's-Heerenberg 1970
 • Nispen tot Pannerden, A.J.M. van
  • De vereniging van geerfden in het ambt Lymers. BMG 49 (1949), blz 101-139
  • De geschiedenis van de gemene gronden onder Babberich. In: BMG 49 (1949a) blz 149-162
  • Wegen in het ambt Liemers 1791-1800. In: BMG 49 (1949b) blz 115-121
  • Losse schetsen uit de Liemers. Zevenaar 1953
  • Het ontstaan van de Klei-Liemers. Zevenaar en omgeving tot 1328. Zevenaar 1953 (SI)
  • Excerpten uit een aantal charters, afkomstig uit het archief van de Byvanck (bij Beek), thans bezit van schr. z.d. z.j. (RAG Bibl. III-119a)
 • Noordewier, M.J.
  • Nederduitsche Regtsoudheden. Assen 1852
 • Norwich, J.J.
  • Geschiedenis van de Bouwkunde. Utrecht 1976
 • Nuyens, W,
  • De predikanten bemoeiingen in de 17e eeuw. In: Onze Wachter 1878, II,12