Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Erdhuizen, Theodor

Uit Berghapedia
(Doorverwezen vanaf Erdhuizen, Theodoor)
Ga naar: navigatie, zoeken

Theodor Erdhuizen was KNIL-militair. Hij werd op 7 december 1891 geboren in Gelsenkirchen-Buer, Pruisen, als zoon van Wilhelm Erdhuizen en Wilhelmina Johanna Hulst. Na het overlijden van zijn vader vestigde zijn moeder zich op 12 september 1896 met haar drie zonen en drie dochters in 's-Heerenberg.

Op 18 juni 1907 is Erdhuizen van 's-Heerenberg naar Vrasselt verhuisd, waarna hij op 9 juli 1910 vanuit Bochum is teruggekomen. Twee maanden later, op 6 september, heeft hij zich aangemeld bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) voor een verbintenis van zes jaar. Het dienstverband ging officieel in op 19 september. Op die dag ontving hij een premie van 225 gulden, waarvan hij 75 gulden op zijn spaarbankboekje liet bijschrijven. In september 1911, het jaar waarin hij twintig werd, werd hij ingeschreven om zijn dienstplicht te vervullen bij de Nationale Militie, maar die werd al gedekt door zijn dienstverband bij het KNIL.

Op 8 oktober 1910, toen hij nog geen maand in dienst was, is hij met het stoomschip Kawi van Rotterdam naar Nederlands-Indië vertrokken. De aankomst in Batavia was op 13 november. Over zijn Indische diensttijd zijn geen verdere gegevens voorhanden. Het stamboek vermeldt wel dat hij de rang van sergeant heeft bereikt en dat hij met het stoomschip Wilis naar Nederland is teruggekeerd. De aankomst in Rotterdam was op 25 november 1916. Op 1 december daaropvolgend is hij uit de dienst ontslagen.

Erdhuizens KNIL-stamboekgegevens

Erdhuizen trouwde op 6 november 1918 in 's-Heerenberg met Maria Elisabeth Antonia Deckers, geboren rond 1897 in Kempen, Pruisen, als dochter van Jakobus Deckers en Catharina Jacobs. De huwelijksakte vermeldt als zijn beroep onderofficier, maar het is niet bekend of hij na terugkeer uit Indië nog vrijwillig in het Nederlandse leger heeft gediend.

Erdhuizen is na zijn huwelijk mogelijk als mijnwerker in de Limburgse mijnen aan de slag gegaan. In elk geval werd zijn zoon Jacob Catharine op 1 maart 1921 in Heerlen geboren. Later is Erdhuizen met zijn gezin teruggegaan naar Nederlands-Indië, maar wanneer en waarom kon (nog) niet worden achterhaald. Zij woonden op het adres Nieuwelaan 7 in Batavia toen hun zoon van november 1939 tot november 1940 in Bandoeng zijn dienstplicht vervulde, en daarna op 1 juli 1941 vrijwillig dienst nam bij de Militaire Luchtvaart van het KNIL. Hij heeft de Tweede Wereldoorlog in Japanse krijgsgevangenschap overleefd en is daarna in dienst getreden bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij overleed 3 februari 2002.

Hoe het Erdhuizen en zijn vrouw in de oorlog is vergaan, is niet bekend, maar zij zijn op enig moment teruggekeerd naar Heerlen. Daar overleed zijn vrouw op 9 december 1952. Later is hij hertrouwd met Bertha Hendrika Wensing, geboren op 28 januari 1903 in 's-Heerenberg als dochter van Johan Anton Wensing en Elisabeth Maria Ketelaar.

Erdhuizen overleed op 30 juli 1965, 73 jaar oud, en werd begraven de algemene begraafplaats in 's-Heerenberg. Zij tweede vrouw overleed op 3 december 1972, 69 jaar oud, en werd ook op de algemene begraafplaats begraven.

Bronnen