Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Gunsing, Bernardus Johannes

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Gunsing kl.jpg

Bernardus Johannes Gunsing was buitengewoon gemeenteveldwachter te 's-Heerenberg.

Voordat in 1895 in opdracht van de Vorst van Hohenzollern aan de hoftimmerman (Arnold te Wiel, 1824-1898, uit Azewijn) van Huis Bergh opdracht werd gegeven om aan de noordkant van de boerderij van Evers, het huidige grenscafe "de Peer", een kazernement te bouwen voor de marechaussee met daarin een woning voor de brigadecommandant een verblijf voor de vrijgezellen en een stal voor de paarden werd het personeel gehuisvest bij Bernardus Johannes Gunsing in de Molenstraat.

Tekst uit onderstaand artikel: ‘s-HEERENBERG. 28 Maart 1924 - Hier de foto's van een drietal onze bewakers ìn onze gemeente, die eerstdaags alle drie den sabel er bij neerleggen na resp. 32, 35 en 37 jaar voor de orde en rust in onze gemeente te hebben gezorgd. veldwachter B. J. Gunsìng (midden) werd 5 januari 1889 tot nachtwaker te ‘s-Heerenberg benoemd, 9 Jan. d. a. v. tot onbez. buitengew. gemeente-veldwachter. 13 Febr. 1890 tot gemeente-bode, 4 Nov. 1894 tot onbez. Rijksveldwachter, 1 Jan. 1896 tot waagmeester en 1 Mei 1907 tot gemeente-veldwachter. Veldwachter J. Daals (links) is van 28 Januari 1887 af onafgebroken gemeente-veld- wachter geweest te Zeddam. terwijl veldwachter Th. Thomassen (rechts) sedert 4 Aug. 1892 te Azewijn voor de veiligheid en rust der ‘inwoners heeft gezorgd. De wijze, waarop dit drietal zich steeds van zijn taak heeft gekweten, deed hen de sympathie en hoogachting hunner chefs zoowel als die der inwoners verwerven en velen zullen hun straks dan ook noode zien heengaan. Daals gaat 1 April‚ Thomassen 1 Mei en Gunsing 1 Juni as. met eervol ontslag in ‘t ‚genot van pensioen, Mogen nog vele jaren van verdiende rust hun deel zijn.

Uit de Graafschapbode van 28 maart 1924