Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Horsthuis, Franciscus Theodorus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Franciscus Theodorus (Frans) Horsthuis was van 1947 tot 1949 kapelaan in de parochie Beek.

Hij werd op 14 november 1921 geboren in Apeldoorn als zoon van Franciscus Antonius Horsthuis en Catharina Bernardina Maria van der Haar. Hij groeide met vijf zussen en een broer op in Winterswijk. Zijn vader was een neef van Theodorus Bernardus Maria Horsthuis, die van 1942 tot 1946 pastoor van de parochie 's-Heerenberg was.

Winterswijks nieuws in De Graafschapper van 20 augustus 1947

Horsthuis werd na zijn priesterwijding in augustus 1947 benoemd tot kapelaan in Beek als opvolger van kapelaan Dellemijn. In die tijd was Albertus Hendrix pastoor in Beek. Kort nadat pastoor Hendrix in 1949 werd opgevolgd door pastoor Kolkman, werd kapelaan Horsthuis benoemd tot kapelaan in Hengelo (Ov.). Zijn opvolger in Beek was kapelaan Koertshuis.

In Hengelo was Horsthuis zes jaar kapelaan. Toen daar in 1955 een nieuwe r.-k. kweekschool werd geopend, werd hij aangesteld als godsdienstleraar. In de bijbelgroep die hij daar met enkele leerlingen vormde, kwam hij steeds meer tot de overtuiging te willen leven zoals Jezus dat had gedaan. En andere groot voorbeeld was voor hem Franciscus van Assisi.

In 1965 werd hij benoemd tot pastoor in Neede. In die tijd raakten Horsthuis en zijn broer Joop via de Schots-Nederlandse evangelist Sidney Wilson betrokken bij de charismatische beweging. Dit was toen een nieuwe christelijke beweging die grote nadruk legt op persoonlijk geloof en de ervaring hiervan door de gaven van de Heilige Geest. Door zijn activiteiten binnen deze beweging verwierf Horsthuis ook in protestantse kringen een zekere bekendheid, maar hij is altijd rooms-katholiek gebleven.

Bij bezoek aan Israël in 1968 gaf Jezus hem de opdracht "alles weg te geven wat hij had en te leven zonder bemoeienis met geld". Dit leidde ertoe dat hij zijn levenswijze omgooide. De Kerk was volgens hem verworden tot een organisatie gebouwd op geld, wereldse structuren en wetenschap. Hij besloot in zijn kerk niet meer te collecteren. Het conflict dat hierdoor ontstond met zijn parochianen en het bisdom leidde ertoe dat hij eind 1968 zijn ontslag aanvroeg. Dit werd hem begin 1969 eervol verleend.

Vanaf dat moment reisde hij zonder bezit en vaste woonplaats door heel Europa op zoek naar geloofsverdieping. Samen met A. M. Hoekendijk (19001992), met wie hij vijf keer in landen achter het toenmalige IJzeren Gordijn is geweest, schreef hij twee boeken over het leven van christenen daar.

  • Ik zie de hemel geopend (1974)
  • Wegen Gods: ontmoetingen in Tsjecho-Slowakije (1977)

Later publiceerde hij:

  • De koninklijke weg (1998)
  • Het Onze Vader actueel voor deze tijd (2004)
  • Wij willen Jezus zien (2005)
  • Zie uw Koning komt! Opleiding tot Koningschap (2012)

Zijn boeken zijn kosteloos te bestellen via De koninklijke weg.

In 2011 stond zijn gezondheid het niet meer toe te zwerven. Hij vestigde zich in Doetinchem en vroeg voor het eerst AOW en een bankpas aan. Die pas accepteerde hij met de opmerking dat het geen echt geld was. Op 19 december 2018 overleed hij in zijn Doetinchemse flat, 97 jaar oud. Hij was de laatste van zijn gezin, zodat hij in het bijzijn van twaalf van zijn vele vrienden begraven werd. Zijn graf heeft geen steen, want hij hoefde niet blijvend herinnerd te worden.

Bronnen