Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Indiëdagboek Joseph Berendsen, impressies

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
JB Dagboeken.JPG

Deze pagina wil aan de hand van krantenknipsels en ander ingeplakt materiaal een nader beeld geven van Josephs dagboeken. Een grote verscheidenheid aan papieren herinneringen heeft daarin een plaatsje gevonden.

Zij vullen de dagboeknotities en de foto's aan met tastbare bewijzen van bijvoorbeeld zijn verloven in Batavia en Bandoeng, en van bioscoop- en theaterbezoeken. Naast een enkele ingeplakte brief van thuis of van de kapelaan is er drukwerk dat vooral ter lering en soms ook ter vermaak door het leger werd verstrekt. Verder zien we allerlei knipsels uit kranten en tijdschriften die illustreren dat er dichtbij en ver weg dingen gebeurden die hem bezighielden.

Hieronder volgt een kleine selectie. Een aantal etiketten die hij had ingeplakt is te zien op de pagina De NIWIN en het Katholiek Thuisfront.

Legerinformatie

JB01 tropisch fruit.jpg JB02 zindelijkheid.jpg

Kort na aankomst in Indië werd aan de Nederlandse soldaten het boekje "De eerste stap in Indië" uitgereikt, een uitgave van de Dienst Welfare van het hoofdkwartier van de Adjudant-Generaal. Hierin werden onder meer allerlei tropische vruchten voorgesteld. Sommige zijn zelfs heden ten dage nog onbekend in Nederland.

Ook werden de soldaten op allerlei manieren gemaand op hun gezondheid te letten. Ze moesten zich goed wassen, tegen malariamuggen beschermen en geen verdacht voedsel of water tot zich nemen. Kortom: zindelijkheid was geboden.

Verlof, overnachtingen en vertier

De verlofpas voor het eerste verlof in Bandoeng in juni 1948.
Tijdens dit eerste verlof in Bandoeng bezocht hij het nabijgelegen vliegveld Andir. Hier een consumptiebon van de "Luchtbel" kantine aldaar.
De inschrijfkaart van het militair verlofcentrum "De Rustende Strijder" tijdens het laatste verlof in Bandoeng oktober 1949.
De inschrijfkaart voor een overnachting in het Marijke Hotel tijdens een foeragerit naar Garoet in januari 1949.
In januari 1949 overnachtte Joseph in Garoet. Een jaar eerder was hij daar ook, getuige een bioscoopkaartje van 4 januari 1948.

Het nieuws

JB08 krant terreur.jpg JB09 krant politiek.jpg

Joseph volgde het nieuws zo goed en zo kwaad als dat ging op de buitenposten. Uit de hierboven getoonde krantenknipsels blijkt dat dit aardig lukte, want zowel plaatselijk nieuws als nieuws over de onderhandelingen kwamen aan bod.

Sport

JB10 Olympische Spelen 1948.jpg


Sport speelde, zoals elders al vermeld, een grote rol in Josephs leven. Hij zal dan ook genoten hebben van de Olympische Spelen die in augustus 1948 in Londen werden gehouden; de eerste Olympische Spelen na de Tweede Wereldoorlog. Hier is Fanny Blankers-Koen op weg naar goud op de tachtig meter horden.

Kerstgroeten

JB11 Kerstgroeten.jpg


Samen met anderen deed Joseph zijn kerst- en nieuwjaarsgroeten in het Kerkblad voor Bergh van 24 december 1948. Hij verwachtte toen nog in 1949 weer thuis te zijn.

Uit de scheepskrant


JB12 gedicht water.jpg


Joseph heeft alle negen afleveringen van "De Laatste Etappe", de scheepskrant van de Waterman, bewaard. Hierboven een toepasselijk gedicht dat op de Indische Oceaan verscheen.

Zie ook: