Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Kemp, De (Klein-Azewijn)

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
De Kemp op een kaart uit ca. 1900.
Artikel in De Graafschapbode van 7 augustus 1897. De boerderij is ondanks dit stuk in de krant destijds niet verkocht.

De Kemp was een boerderij in Klein-Azewijn, die zich enkele tientallen meters ten oosten van de T-splitsing TerborgsewegOmpertsestraat bevond. In 1927 is de boerderij afgebroken.

De Kemp is vernoemd naar het gelijknamige goed waarop het stond. Deze boerderij en dit goed waren ook bekend onder de naam Hanevoorden, ook wel als Heynforden geschreven. De eerste vermelding hiervan is in een oorkonde uit de jaren 1142-1145. Hierin staan de bewoners en bezitters van verschillende hoeven in deze omgeving vermeld, met daarbij hun plichten tot het hof te Heze en de parochiekerk van Zeddam. Eén van de ruim 30 genoemden is Johannes de Hanevorde. Hij moest twee mud rogge, twee mud gerst en twee mud haver opbrengen. Naast hem worden o.a. Hazeko te Dikhusen (Dijkhuizen), Leinzo te Vetehusen (Vethuizen) en Beneko de Luttiken-Asven (Klein-Azewijn) genoemd.

Op de van Caarte van het graafschap Berghe uit 1727 van Theodorus Bücker is te zien dat het huis op de hoek van de Ganzendorpsche Straat (dat later de Terborgseweg werd) en het Haarbroekse straatje stond.

Vanaf ongeveer 1625 staat het goed vermeld in de Zeddamse verpondingskohieren, die vanaf die periode aangelegd zijn. Als bewoner werd toen 'Gerrit op de Kempe' vermeld. Ben Herfkens stelde in het boek Bergh; Heren, Land en Volk een verdere bewoningsreeks op voor deze boerderij. De onderstaande reeks is daarop gebaseerd en uitgebreid.

 • 1625, Gerrit op de Kempe
 • 1650 - 1672, Jan Kerstjens
 • 1689 - 1716, Wessel Winters, trouwde in 1669 Trijntjen Killer.
 • 1717 - 1727, Ottonis (Ott) Winters, trouwde in 1697 Margrita Brouwers, hertrouwde na haar overlijden in 1725 met Anna Rutten.
 • 1728 - 1746, Hendrik Hendriks
 • 1746 - 1752, Peter Verstege
 • 1771, doctor van de Whert.
 • 1812, Jan Berends
 • 1815 - 1843, Gradus Arentz, landbouwer uit Hanselaer (Pruisen), trouwde in 1815 Theodora Pasman. In deze tijd was de boerderij eigendom van dhr. A.E. Westenberg uit Bergen op Zoom.
 • 1844 - 1872, Gerrit Willem Kersjes, landbouwer, trouwde Christina Ooiman. Hij kocht de woning van de erfgenamen van dhr. Westenberg.
 • 1872 - 1899, Willem Jan Kersjes, landbouwer, trouwde Everdina Johanna van Enst. In 1880 breidden zij de boerderij uit met een schuur. In 1897 bood hij de boerderij te koop aan in De Graafschap-bode.
 • 1899 - 1907, Everdina Johanna van Enst, in 1907 vertrok zij met haar gezin naar Aalten, waar zij hertrouwde met de landbouwer Hendrik Jan Lammers.
 • 1908 - 1926, Wilhelmus Johannes van Brandenburg, trouwde Geertruida Maria Berntsen van boerderij het Vuurdersgoed. In 1927 is de boerderij gesloopt en vertrokken ze naar de Huetgenstede in Azewijn.


Boerderij De Kemp op de kaart van Theodor Bücker, 1727. Destijds bewoond door het echtpaar Ott Winters en Anna Rutten.


Kaart

Bezig met het laden van de kaart...

Bronnen

 • Bergh - Heren, Land en Volk, A.G. van Dalen, 1979: blz 21, vermelding van Johannes op de Hanevoorden; blz 510, reeks van bewoners.
 • Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, 1920: vermelding van Johannes op de Hanevoorden.
 • Archief Stadsbestuur Bergh, inventarisnummers 604 t/m 613: Kohieren van de pondschatting en de verponding voor het kerspel Zeddam, ca. 1625-1752. 10 delen.
 • Archief Huis Bergh, Inventarisnummer 2887: Theodorus Bückers atlas Caarte van het graafschap Berghe uit 1727, blz. 40
 • Het Kadaster, Leggerartikel 3631, volgnummer 8, kadastrale gemeente ZDM02