Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Korrel, Adrianus Anthonius

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Pastoor Korrel.jpg

Adrianus Anthonius Korrel was de vijfde pastoor van de parochie St. Jan de Doper in Kilder. Hij werd op 8 augustus 1899 geboren in de toenmalige Utrechtse gemeente Ruwiel als zoon van Hendrik Korrel en Elisabeth Johanna Oosterlaak.

Op 20 september 1911, twaalf jaar oud, begon hij zijn priesteropleiding aan het kleinseminarie in Culemborg. In september 1919 vervolgde hij zijn studie aan het grootseminarie Rijsenburg in Driebergen. Op 15 augustus 1923 werd hij door de aartsbisschop van Utrecht tot priester gewijd, waarna zijn benoeming tot kapelaan in Bussloo volgde. In september 1925 werd hij overgeplaatst naar Velp, waar hij heeft gestaan tot hij in augustus 1933 kapelaan in Groenlo werd. Hier vierde hij in februari 1936 zijn twaalf-en-een-halfjarig priesterjubileum.

In september 1941 werd hij benoemd tot pastoor van Hasselt. In deze Overijsselse parochie vindt op de tweede zondag na Pinksteren de bedevaart van het Heilig Sacrament plaats, waaraan ook gelovigen uit Kilder deelnamen. Zodoende kenden sommige Kilderse parochianen pastoor Korrel al, toen hij in juni 1952 naar Kilder kwam als opvolger van pastoor Van Weerdenburg.

In de jaren vijftig begon de vernieuwingsgolf in de Katholieke Kerk. Voor pastoor Korrel als denker betekende dit, dat hij zich bij alles afvroeg of het wel wezenlijk zin had. Zo kwam hij tot het besluit om enerzijds de processies af te schaffen, net als de bankenpacht en de misfundaties. Anderzijds kregen de kleuterschool en de lagere school nieuwe gebouwen. De lagere school gaf hij de Latijnse naam Laetare, wat "verheugt u" betekent. Ook liet hij het kerkgebouw opknappen.

De pastorie was onder zijn voorgangers een soort ontoegankelijk heiligdom, maar pastoor Korrel zette de deuren open en maakte zijn huis tot een toevluchtsoord voor iedereen. Dit paste bij zijn levensstijl van Bourgondiër: hij hield van een sigaar en een goed glas wijn, en hij had een goed gevoel voor humor. Zijn wijnkelder was altijd goed gevuld, tot schrik van het kerkbestuur, dat de wijnrekeningen moest betalen. Maar de parochiefinanciën kwamen eerder in de problemen doordat pastoor Korrel ruimhartig geld uitgaf aan liefdadigheid.

Op 21 en 22 mei, Pinksteren, 1961 werd het 75-jarig bestaan gevierd van de parochie en ook van de Schutterij Sint Jan. Hierbij kreeg pastoor Korrel als parochiegeschenk nieuwe misgewaden aangeboden. De pontificale hoogmis werd gecelebreerd door hulpbisschop Th. Hendricksen, die was geboren in Wehl. De parochie Kilder werd destijds gevormd door afscheiding van de parochie Wehl.

Pastoor Korrel verliet Kilder op 19 december 1969, nadat hem een week eerder eervol ontslag was verleend. Hij werd opgevolgd door pastoor De Lange.

Hij vestigde zich in Doorwerth, waar H.M.J. Schasfoort, zijn eerste kapelaan, pastoor was. Daar overleed hij op 22 augustus 1972 op 73-jarige leeftijd en werd er drie dagen later begraven.

Een gedeelte van een bericht uit de Tilburgsche Courant van 10 september 1925. Behalve kapelaan Korrel wordt hierin ook genoemd de latere kapelaan Graafsma van 's-Heerenberg.
Uit het Nieuwsblad van het Noorden van 19 oktober 1941
Uit dagblad De Tijd van 2 december 1969
Uit De Volkskrant van 25 augustus 1972

Bronnen