Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Literatuur M

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook: Literatuur
Categorie: Auteurs / Categorie: Literatuur

Literatuur, Schrijvers M

 • Mabillon, J.
  • Acta sanctorum S. Benedicti in saeculorum classes distributa. 6 Delen. Parijs 1668-1701
 • Maris, A.J.
  • De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het kwartier van Nijmegen. (Dissertatie) 's-Gravenhage 1939
  • Van voogdij tot maarschalkambt. Bijdrage tot de geschiedenis der Utrechts-bisschoppelijke staatsinstellingen, voornamelijk in het Nedersticht. Utrecht 1954
  • H.L. Driessen: Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795). Het Hof van Justitie (1795-1802) en het departementaal gerechtshof (1802-1811). 3 Delen. Arnhem 1973-1978
 • Mars, K.
  • Het geslacht "Van Apeldoren". In: BMG 57 (1958), blz 131-187
 • Martens van Sevenhoven, A.H.
  • Wissel van hoorige lieden. In: BMG 21 (1918), blz 127-138
  • De Geldersche bosschen. In: BMG 27 (1924), blz 95-108
  • Marken in Gelderland. 's-Gravenhage 1925 [Geschiedkundige Atlas van Nederland] (UBN HIM 2295, BA?)
  • Wastinsigheid in Westphaalsch Gelderland. In: VMVR 8 (1925a), blz 179-192
  • Het archief der Geldersche Rekenkamer, 1559-1795, en van de Commissarissen, belast met het beheer van de Geldersche Domeinen, 1543-1559. 2 Delen. 's-Gravenhage 1925-1926 (UBN HIN 2591)
  • Archief der Heeren van Wisch. 's-Gravenhage 1931 (AHB)
  • Geldersche pachtcontracten uit de 16e eeuw. In: VMVR 9 (1935), blz 460-493
  • Het recht op gemeene gronden in de Graafschap Zutphen. In: VMVR 9 (1944), blz 439-440
 • Matthaeus, A.
  • Veteris aevi Analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa. 5 Delen. 's-Gravenhage 1738
 • Maurenbrecher, W.
  • De historicis decimi saeculi scriptoribus. Dissertatie. Bonn 1861
 • Maurer, G.L. von
  • Geschichte der Markenverfassung in Deutschland. Erlangen 1856
 • Maurer, G.L.
  • Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Hofesverfassung in Deutschland. 4 Delen. Erlangen 1862-1863
 • Maurer, G.L. von
  • Einleitung zur Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt. Aalen 1966 (fotomechanische herdruk van de uitgave van 1854)
 • Mauss, H.
  • Anerbenrecht im niederrheinisch-westfälischen Grenzgebiet zwischen Ruhr und Lippe. Dissertatie. Keulen 1938
 • Meene, E.A. van de
  • Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Arnhem Oost (40 O). Haarlem 1977
 • Meertens, P.J., A. de Vries
  • De Nederlandsche Volkskarakters. Kampen 1938
 • Meij, P.J. e.a.
  • Geschiedenis van Gelderland 1492-1795. Zutphen 1975
 • Meijer, F.
  • Die Gelderner Drachensage und ihre Deutungen. In: GHK 1968 blz 69-85
  • Nochmals: Die Gelderner Drachtensage. In: GHK 1969 blz 89-91
  • Keten der geslachten. Nieuw leerboek voor de algemene en vaderlandse geschiedenis voor alle scholen voor VHMO. Amsterdam 1955
 • Meijer, W.
  • Den Freunden ein Schutz, den Feinden ein Trutz: die deutsche Burg. Frankfurt/Main 1963
 • Meister, A. e.a.
  • Studien zur Geschichte der Wachszinsigkeit. Munster 1914
 • Melville, M.
  • La vie des Templiers. Parijs 1951
 • Mennemeyer, F.
  • Kult und Brauchtum Johannes des Täufers in Westfalen. Emsdetten 1940
 • Merbeck, F.K.
  • E. Wassenberg: Emmerik in het jaar 1667 in drie boeken in 't Latijn beschreeven. Door J. van Wijck in het jaar 1772 verkort en in 't Nederduits vertaald. Thans door F.K. Merbeck van veele taalfouten gezuivert en met hetgene alhier in laatere dagen gebeurt is verrijkt. Emmerik 1824
 • Merges, J.K.C.
  • Der untere Niederrhein. Studien zu seinen sprachlichen Entwicklung. Dissertatie. Bonn 1977
 • Michelet, J.
  • Salomsen and Witchcraft. A study in medieval superstition. New York 1939
 • Michelet, M.
  • Le proces des templiers. 2 Delen. Parijs 1841-1851
 • Migne, J.-P.
  • Patrologiae cursus completus, sive bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, omnium SS. Patrum, doctorum, scriptorumque ecclesiasticorum qui ab aevo apostolico ad usque Innocentii III tempora floruerunt. 383 Delen. Parijs 1844-1890 (UBN)
 • Modderman, P.J.R.
  • De bodemkartering: een nieuwe bron van gegevens voor de oudheidkundige. In: BMG 49 (1949), blz 1-13
 • Moerman, H.J.
  • Plaatsnamen op -ink in het Oosten van Nederland. In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Amsterdam/Leiden oktober 1945, blz 53-71
  • Het graafschap in Hamaland (1046). In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 65 (1948), blz 39-42
  • Nederlandse plaatsnamen. Leiden 1956
  • Oostnederlandsche plaatsnamen (met kaart). In: Nomina Geographica Neerlandica. VII (Leiden 1930) blz 1-49 (kopie)
 • Moerman, J.D.
  • Oude smeedijzerindustrie. In: BMG 56 (1957), blz 3-32; 59 (1960), blz 1-37; 63 (1968/9), blz 1-30; 64 (1970), blz 1-41
 • Moes, E.W., K. Sluijterman
  • Nederlandsche kasteelen en hun historie. Amsterdam 1912
 • Mol, D.
  • De mammoet en zijn metgezellen. ON 1 (1983) blz 4-5
 • Molhuysen, P.C.
  • Anglo-Saksische namen en woorden. In: BVGO 4 (1844) blz 195-214 (AHB bibl)
 • Molkenboer, Th.
  • De Nederlandsche kleederdrachten. Amsterdam 1917 (met afbeeldingen) [blz 209-216: Gelderland]
 • Moll, W.
  • Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming. 2 Delen. Arnhem/Utrecht 1864-1871
 • Monté Ver Loren, J.Ph. de
  • Grondbezit en standen in het Oosten des lands vóór de Feodalisering. 's-Gravenhage 1939 [Ook verschenen als artikel in de Revue Historique du Droit] (kopie)
 • Montferland, Revier
  • Specielle Waldbeschreibung. zp 1844
 • Mooren, J.H. en F. Nettesheim
  • Heberegister der Einkünfte der Grafschaft Cleve aus dem Ende des 14. oder dem Anfange des 15. Jahrhunderts. In: AHVN 28 (1876), blz 11-31; 31 (1877), blz 112-145 [In het tweede stuk wordt vastgesteld dat het register moet dateren uit de eerste decennia van de 14e eeuw]
 • Moors, P.
  • Het klooster Bethlehem bij Doetinchem als grootgrondbezitter; een inleiding. 4 Delen. Nijmegen 1983 (getypt; alleen met toestemming van de auteur ter inzage)
 • Moorsel, P.P.V. van
  • Willibrord en Bonifatius. Bussum 1968
 • Mulders, H.J.B.
  • Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Utrecht/Nijmegen 1943 (HIM)
 • Müller, G.
  • Die Entwicklung der Landeshoheit in Geldern bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Dissertatie. Marburg 1889
 • Müller, J.
  • Rheinische Johannisbrauche in Vergangenheit und Gegenwart. In: Zeitschrift des Vereins für rheinische und westfälische Volkskunde 12 (1915), blz 81-100
 • Müller-Wille, M.
  • Mittelalterliche Burghügel ("Motten") im nördlichen Rheinland. Keulen/Graz/Böhlau 1966 [Beihefte Bonner Jahrbücher 16]
 • Muller Fzn, S.
  • Bijdragen voor een oorkondenboek van het Sticht Utrecht. 's-Gravenhage 1890 (HIM 839; vgl HIM 432/889)
  • Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht. 's-Gravenhage 1892
  • Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht. Utrecht 1906
  • De Hof te Knyfheze. In: VMVR 5 (1909), blz 71-95
  • Schetsen uit de Middeleeuwen. Amsterdam 1914 (BA, UBN 306.c.52)
  • Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht, 722-1528. 3 Delen; 4e deel indices door mej. M.T. van Soest. Utrecht 1917-1922
 • Muller Hzn, S.
  • De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart. I. Het bisdom Utrecht. 's-Gravenhage 1921 [Geschiedkundige Atlas van Nederland] (BA Lz)
  • Kaart van het Bisdom Utrecht in 1560. 's-Gravenhage 1919 [Uitgave van de Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het oude vaderlandsche recht. Bij Nr 21, reeks XVII]
 • Muller, S., A.C. Bouman
  • Oorkondenboek van het Sticht Utrecht. Deel I: 695-1197. Utrecht 1920. [Deel II: zie Heeringa; deel III-IV: zie Ketner]