Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Literatuur V

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook: Literatuur
Categorie: Auteurs / Categorie: Literatuur

Literatuur, Schrijvers V

 • Valcooch's, Dirck Adriaansz
  • Regel der Duytsche Schoolmeesters [1597] met inleiding en woordenlijst door P.A. de Planque. Groningen 1926
  • Brevia musicae rudimenta. Een reghel der Duytsche Schoolmeesters. Amsterdam 1591, Leiden 1605, Amsterdam 1973
 • Vandenbroeke, C.
  • Karakteristieken van het huwelijks- en voortplantingspatroon. Vlaanderen en Brabant, 17de-19de eeuw. In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 2 (1976), blz 107-145
 • Vanderkindere, L.
  • La formation des principautes belges. Brussel 1902
 • Veen, J.S. van
  • Het graafschap Bergh in de eerste jaren van den tachtigjarigen oorlog, 1568-1572. In: BMG 8 (1905), blz 117-232
  • Handboekje van den Tielschen Pastoor Petrus van Teeffelen. In: AAU 42 (1916), blz 74-278
  • Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van 's-Heerenberg. In: AAU 52 (1926), blz 261-290
 • Veen, S.D. van
  • De Kinderdoop der Gereformeerden. Baarn 1911
 • Ven, A.J. van de
  • Het oud-archief der gemeente Bergh. In: Verslagen omtrent 's Rijks oude Archieven 50 (1927), II, blz 325-463
  • De Observantenkloosters in den Briemer bij Emmerik en te Elten. In: BMG 34 (1931), blz 187-205
  • Het oud-archief der gemeente Doesburg. Doesburg 1950
 • Ven, D.J. van der
  • De Geldersche Achterhoek. Amsterdam 1917
 • Vente, M.A.
  • Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Nederlandse orgel in de 16de eeuw. Amsterdam 1942
 • Verbeek, A.
  • Die Niederrheinansichten Jan de Beijers. Essen 1957
 • Verhallen, Chr.
  • Die Abtei Kamp. Das erste deutsche Cistercienser-Kloster in Vergangenheit und Gegenwart. Kamp-Lintfort 1967
 • Verhey, F.L.
  • Het Didamsche smeelensnijdersbedrijf. In: Maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap 56-57 (1944-1945) nr 691
 • Verlinden, A.D.
  • Enige aspecten van het dodenbestel in de Nederlandse prehistorie. In: Westerheem 24 (1975), blz 3-14 (wordt vervolgd)
 • Ver Loren van Themaat, R.
  • De Oude IJssel. De veelzijdige rol van het water. Doetinchem 1966
 • Vermeulen, H.
  • Een lange reeks artikelen over natuurhistorische en andere heemkundige zaken in: Weekblad De Liemers jg 1947-1950 (uitg Gebrs Leonards Didam)
  • IJzersmelterijen in Beek. In: Dagblad "Oost-Gelderlander" 3-12-1949
 • Verwijs, E., J. Verdam
  • Middelnederlandsch Woordenboek. 's-Gravenhage 1899
 • Viel, R.
  • Les origines symboliques du blason. Parijs 1972
 • Vollmer, B.
  • Repertorium des Archivs des Reichsstifts Elten. Düsseldorf 1928 [ms betreffende de stukken in het Hauptstaatsarchiv Düsseldorf] (RAG bibl. III.244-n; SGG)
  • Die Vogtei Kleves und Brandenburg-Preussens über das Reichsstift Elten. In: AHVN 115 (1929), blz 255-282
  • Quellen zur deutschen Geschichte in niederländischen Archiven: Allgemein Reichsarchiv 's Gravenhage, Reichsarchiv Provinz Gelderland Arnhem. München 1957 (RAG bibl. III-233/2)
  • Die Stadtentstehung am unteren Niederrhein. Eine Untersuchung zum Privileg der Reeser Kaufleute von 1142. In: Rheinisches Archiv Nr 41 (aanw map 47)
 • Voogt, W.J. de
  • Bijdragen tot de Numismatiek van Gelderland. Arnhem 1869
 • Voorgeschiedenis van Nederland. Gids door de praehistorische zaal van het Gemeentemuseum Arnhem. Arnhem 1962
 • Vooys, A.C., J.M.G. Kleinpenning
  • Bronnen voor het regionale onderzoek in Nederland. Groningen 1963
 • Vos, J.G.
  • Achter Rijn en IJssel. Amsterdam 1958
  • Witte juffers achter Beek. In: Graafschapbode 10-3-1973
  • De watermolen van 't Peeske. In: Graafschapbode 25-10-1975
 • Vos, J.G., H. Harmsen, H. Strengers
  • Van Elten tot Urk. Historische vertelsels uit Graafschap, Liemers en Noord-Oost Polder. Zutphen 1978 [Jubileumuitgave Kledingmagazijnen Gilsing]
 • Vos, M. de
  • Het kadaster en de boekhouding op de hypotheken. Groningen 1902
 • Voskuil, J.J.
  • Van vlechtwerk tot baksteen. Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland. Arnhem/Zutphen 1979
 • Vrankrijker, A.C.J. de
  • De historie van de Vesting Naarden. Bussum 1965
 • Vredenberg-Alink, J.J.
  • Kaarten van Gelderland en de kwartieren. Arnhem 1975 [Werken Gelre nr 34]
 • Vries, J. de
  • Kelten und Germanen. Bern 1960
 • Vries, W. de
  • De oorsprong van het geslacht der graven van Gelre. In: BMG 48 (1946), blz 1-27
  • Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland. In: BMG 49 (1949), blz 39-61; 50 (1950), blz 57-86; 52 (1952), blz 29-61; 59 (1960), blz 38-48 (Lienden en Leede)
  • De opkomst van de stad Emmerik (circa 1233-1261). In: BMG 58 (1959), blz 157-172
  • De opkomst van Zutphen. Dissertatie. Leiden 1960