Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Meijer, Antonius Hendrikus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Antoon Meijer uit 's-Heerenberg werd geboren op 2 september 1928.

Nederlands-Indië

Soldaat bij 422 BI

Het bataljonsembleem van 6-8 RI (422 BI)
Oproep.jpg

Atoon heeft zijn militaire opleiding op de Menno van Coehoorn Kazerne te Arnhem gevolgd. Hij werd ingedeeld bij 422 BI (het tactische nummer van 6-8 RI; het 6e bataljon van het 8e Regiment Infanterie), een onderdeel van de G-Brigade.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting 48-2. 422 BI is met de Kota Inten naar Indië gereisd, waar het op 15 maart 1949 in Soerabaja aan kwam. Aan boord was ook Wim Velthausz van het onderdeel 42 Hupva. Na aankomst te Soerabaja werd het bataljon overgebracht naar Vak III, het brigadevak van de 4e Infanterie Brigade en werd o.a. gelegerd te Kediri, Pare, Wates en Kertosono. Hier kon het bataljon acclimatiseren en werd het opgeleid in het patrouilleren en zuiveren. In de periode van 6 tot 13 mei 1949 werd het bataljon verplaatst naar Vak IV (Madioen/Ponorogo) om daar 2-15 RI af te lossen.

Op zondag 9 oktober 1949 hebben Antoon en Wim Velthausz elkaar weergezien in de stad Madioen. Antoon vertelde Wim toen dat hij in Madioen gestationeerd zou blijven tot de stad aan de TNI zou worden overgedragen. Dat kon niet al te lang meer duren, want de jongens van de buitenposten waren al op de stad teruggetrokken. Inderdaad vond de overdracht op 6 november plaats.

Hij is gewond door een landmijn in 1950 vervroegd met de Johan van Oldebarnevelt teruggekomen. Op dat schip heeft hij Bertus van Wessel ontmoet, zijn latere zwager, getrouwd met Mieke Meijer. De aankomst in Nederland was op 22 februari. De hoofdmacht van 6-8 RI kwam pas op 19 oktober 1950 in Nederland aan.

Antoon, hier gezeten in een jeep, in Pasuruan (Pasoeroean), de naam van een stadsgemeente en van een regentschap op Oost-Java.
Indie3.jpg
Java 1949.jpg

Andere militairen van 422 BI

Er hebben, voor zover bekend, geen andere militairen uit Bergh bij 422 BI gediend.

Zie ook

Zijn verdere leven

Antoon was later jeugdleider bij MvR. Op de foto op de pagina van Spaghetti Derksen staat hij tweede van links.

Hij was ruim veertig jaar werkzaam op de ENKA, later AKU en AKZO te Arnhem, onder andere als afdelingschef op de Kleefsche Waard tot 1991. Zoals velen uit Bergh werden de werknemers van de ENKA opgehaald en gebracht door een speciale bus. Dit wordt ook bezongen in het lied "Naor huus" van de Barghse Jonges. Omdat er werd gewerkt in drie- en vierploegendiensten (vroege, middag-, avond- en nachtdienst) bepaalden wachtende mannen op de hoek van de straat jarenlang het straatbeeld in die tijd. Zie ook Johan Stein.

Hij overleed op 13 juli 2004 in Zeddam, 75 jaar oud, en werd begraven op de r.-k. begraafplaats aldaar. Zijn vrouw Berendina Maria Johanna Evers overleed op 12 januari 2007 en werd naast hem begraven.

Meijer AH a.jpg Meijer AH v.jpg

Bronnen