Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Sasse, Henri Marinus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Henri (Han) Marinus Sasse was van 1927 tot 1931 predikant in 's-Heerenberg. Hij was de opvolger van dominee Zeydner.

Sasse werd op 20 augustus 1895 geboren in Leiden als zoon van Henri Marinus Sasse senior en Helena Maria de Croix. In 1914 ging hij theologie studeren in zijn geboortestad. Op 23 oktober 1923 trouwde hij in Nijmegen met Sophia Maria Carolina Weijler, geboren op 23 maart 1898 in Nijmegen als dochter van Hendrik Otto Weijler en Christina Wilhelmina Franken.

Zij kregen vier kinderen:

  • Christina (Tineke) Wilhelmina (Schoonoord, 22 maart 1925)
  • Helena (Heleen) Maria (Schoonoord, 3 januari 1927)
  • Hendrik (Henk) Marinus ('s-Heerenberg, 10 februari 1931)
  • Hendrik Otto (Amsterdam, 25 juli 1934)

Kort na zijn huwelijk begon Sasse zijn loopbaan als predikant in Schoonoord in de toenmalige Drentse gemeente Sleen. Hij heeft daar gestaan van november 1923 tot zijn komst naar 's-Heerenberg in oktober 1927.

Gedurende vrijwel zijn hele 's-Heerenbergse ambtsperiode was Sasse voorzitter van Bergh Opwaerts. Op 10 januari 1929 leidde hij de inwijding van het nieuwe verenigingsgbouw.

In maart 1931 verhuisde hij met zijn gezin naar Amsterdam. Zijn opvolger was dominee Hage. In Amsterdam heeft hij een aantal achtereenvolgende ambten bekleed. Hij begon als hulppredikant onder dominee W. Hoek, die zich ging toeleggen op zijn werk voor de hervormde stadszending. In maart 1933 werd Sasse zelf directeur van de hervormde stadszending. Daarna, van maart 1935 tot maart 1937, was hij voorganger bij "Leven en Werk", een beweging voor praktisch christendom die in de jaren twintig was gesticht door Nathan Söderblom, een bisschop van de Zweedse Lutherse Kerk. In mei 1939 vestigde Sasse zich in het Amsterdamse stadsdeel in Sloten, waar hij eerst hulppredikant was en vanaf 10 mei 1942 predikant. Op 1 november 1960 ging hij met emeritaat.

Zijn dochter Tineke Hajer-Sasse herinnerde zich dat de kerkenraad van 's-Heerenberg haar vader in 1973 had uitgenodigd om te komen preken ter gelegenheid van zijn vijftigjarige ambtsjubileum. Hoewel hij toen al emeritus was, waardeerde hij dat zeer. Maar juist die dag was een van de autoloze zondagen tijdens de oliecrisis van dat jaar, zodat haar broer een speciale vergunning moest aanvragen om hem naar 's-Heerenberg te kunnen brengen.

Sasse overleed op 20 maart 1987 in Arnhem, 91 jaar oud. Zijn vrouw was al op 24 november 1966 overleden, eveneens in Arnhem.

Foto's

Dominee Sasse (rechts) met zijn ouders, zijn vrouw (zittend links), zijn dienstbode en zijn dochters voor de ingang van de hervormde pastorie, villa Het Kattenburg.
De kerkenraad omstreeks 1931. V.l.n.r. G.J. Vriezen, J. Hamer, Sasse, J.W. Hofstraat en meester De Goede.
In 1928 maakte Sasse deze twee foto's …
… van de Oude Weem…
Sasse en zijn dochter Tineke bij de pastorie. Op de achtergrond de synagoge.
Tineke en Heleen Sasse met op de achtergrond de Duitsche Verel
Sasse tijdens de viering van 50 jaar Bergh Opwaerts in 1969

Bronnen

  • Bevolkingsregister Bergh
  • WieWasWie
  • A winter of war in Nijmegen / Een Nijmeegse Oorlogswinter, A. van Roggen en C.W. Hajer-Sasse, Pennsylvania USA (2010), blz. 217, 219-220. Dit is het oorlogsdagboek van Sasse's schoonmoeder, bewerkt door zijn dochter Tineke en haar neef van moederskant Arend van Roggen.
  • Van Alphens Nieuw kerkelijk handboek, Bond van Nederlandse Predikanten (red.), Hilversum (1985)
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, MDCCCLXXV – MCMXXV, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden (1925), blz. 250
  • De Graafschapbode van 15 januari 1929 op Delpher