Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Vierssen, Matthijs van

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Matthijs van Vierssen is blijkens een document van 16 september 1560 in het archief van Huis Bergh muntmeester van graaf Willem IV geweest. Het document is een getuigschrift, waarin graaf Willem op Van Vierssens verzoek verklaarde dat zijn gewezen muntmeester Matthiis van Virssen […] zich in zijn dienst altijd eerlijk heeft gedragen.

Verder is er over Van Vierssens tijd als Berghs muntmeester niets bekend. De muntslag van graaf Willem IV is in 1555 begonnen, dus als Van Vierssen voor 1560 is vertrokken, was hij misschien graaf Willems eerste muntmeester en de voorganger van Nicolaas van Essen.

Vanaf 1560 werkte er een muntmeester Matthijs van Vierssen in Vianen, maar het staat niet vast dat dit dezelfde persoon was als de Berghse muntmeester. Het feit dat het vertrek uit Bergh en de aankomst in Vianen in dezelfde tijd vallen, maakt dit wel aannemelijk.

Bronnen

  • Archief Huis Bergh, inventarisnummer 404a, regest 2893a
  • Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw, F.B.M. Tangelder, proefschrift KU Nijmegen (1955), blz. 318
  • Munten en papiergeld