Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Weerdje, Het

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was Het Weerdje in Doetinchem hoofdzakelijk weiland. Het ligt aan de Dichterseweg, de weg van Doetinchem naar Dichteren. Vanaf Dichteren naar Kilder in de voormalige gemeente Bergh heette de weg tot in de jaren vijftig Zinderdijk.

Gemeente Ambt Doetinchem

't Weerdje was eerst ingedeeld bij de gemeente Ambt Doetinchem in tegenstelling tot de Koppels en de Varkenswei naast 't Weerdje, die tot de gemeente Stad Doetinchem hoorden. De herkomst van de naam Koppels is dezelfde als de Koppelstraat in Braamt. (De Varkenswei is tegenwoordig een parkeerplaats.)

De Dichterseweg kwam in een tijd dat de weg vaak blank stond, ook voor als Brillendijk[1].

Het was een moerassig gebied en bij de eerste volkstelling na de invoering van de burgerlijke stand wordt er geen boerderij genoemd.

Schuurtje met naam

Komend vanaf Beek, Loerbeek en Kilder via de Dichterseweg zag men nog in de jaren zestig net over de spoorweg aan de rechterkant in een weiland een zwart geschilderd schuurtje met het opschrift Het Weerdje. In de wei en omringend gebied kwamen de Canadaschool en woonhuizen. Dichtbij de Koppels - op de plaats waar de boerderij van Wentink stond - kwam Verzorgingshuis 't Weerdje.

De nieuwe wijk tussen de Dichterseweg en Wijnbergseweg kreeg de naam Het Weerdje. Kinderen gingen naar scholen in Doetinchem, maar ook naar de kleuterschool in Wijnbergen. De Canadaschool stond eerst aan de Torontostraat, waar ook de Sint Martinusschool voor leerlingen uit Wijnbergen, Dichteren en De Hoop was gelegen.

Verzorgingshuis

In het Weerdje is een verzorgingshuis (verpleeghuis en bejaardentehuis) waar meerdere personen met roots in de gemeente Bergh wonen. Er is samenwerking met het Gerardus Majella Gesticht, verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem en zorgcentrum St. Jozef in Gaanderen [2].

Pagina's van personen die in Bergh zijn geboren of er gewoond hebben:

Personeel van afdeling Duizendblad van verzorgingshuis Het Weerdje, Kerstmis 2010
Bovenste rij: Janny Eskes, Corry Kroezen, Erna Wolters, Ria von der Linden, Licette Kruis,
Middelste rij: Suzan Lovink, Sandra Jansen, Yvonne, Josiene
Voorste rij: Ria Helmink, Manon Hullechien, Bettina Kreeftenberg-Kramp, Samantha Mulder (haar man komt uit 's-Heerenberg), Ellie ter Steeg (geboren 's-Heerenberg), Jolanda Helming-Giesen
Twee Berghse dames in Het Weerdje. Rechts Elly ter Steeg (geboren in 's-Heerenberg), links mevrouw Hooijman-Alofs uit Azewijn, echtgenote van Johan Hooijman, tweelingzus van Wim Alofs. De foto is gemaakt op 17 november 2010.

Straatnamen

Onderstaande tekst over straatnamen is afkomstig van A.K. Kisman: Straatnamen in Doetinchem in Woord en beeld

Weerdjeslaan

Bij hun voorstel van 5 oktober 1972 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem aan de gemeenteraad voorgesteld de weg tussen de Burgemeester de Bruijnstraat en de Dichterseweg te noemen "Het Weerdje". Daar verwarring met de naam van het bejaardencentrum zou kunnen ontstaan, werd het voorstel op 12 oktober 1972 teruggenomen en werd op 3 november 1972 de naam Weerdjeslaan gegeven. Deze naam werd op 9 januari 1975 ingetrokken en gegeven aan het nieuwe tracé van de straat.
De naam is ontleend aan de boerderij Het Weerdje aan de Koppels, bouwjaar onbekend, laatstelijk in 1964 in bezit van de familie Wentink, gekocht door de gemeente Doetinchem en gesloopt ten behoeve van de stadsuitbreiding.

Koppels en Worpplein

In de administratie van de Verpondingen van het Schependom van Doetinchem d.d. 13 augustus 1647 worden als belastingplichtige gronden genoemd De Coppel en Den Worp.

Dichterseweg

Bij raadsbesluit van 26 juni 1916 werd aan de weg van de IJsselbrug tot de grens van de gemeente de naam Brillendijk gegeven. In het raadsbesluit ontbreekt iedere motivatie. Een raadsbesluit, waarbij de naam Dichterseweg werd gegeven, is niet gevonden. Bij raadsbesluit van 16 januari 1958 werd besloten de 'Dichtersewerg door te trekken tot aan het snijpunt van de wegen naar Doetinchem, Wehl en Kilder nabij café Harbers. Een besluit van oudere datum, betrekking hebbende op het eerte deel, is niet aangetroffen.

Bij raadsbesluit van 10 mei 1973 werd beslist, dat het gedeelte tot de nieuw aan te leggen Kilderseweg de naam Dichterseweg zou dragen.
Bij raadsbesluit van 8 april 1976 werd het volgende besloten:
a. het gedeelte van de IJsselbrug tot de spoorlijn behield de naam Dichterseweg;
b. het gedeelte van de spoorlijn naar het snijpunt met de Europaweg kreeg de naaam Vancouverstraat;
c. het gedeelte van de eerste afrit na de spoorlijn naar de Kilderseweg kreeg de naaam Auroraweg.
Het besluit van 8 april 1976 werd genomen, omdat door de aanleg van de Europaweg de Dichterseweg in meer delen werd gesneden, waardoor een onduidelijke situatie ontstond.

Kilderseweg

Bij raadsbesluit van 16 januari 1958 werd de naam gegeven aan de weg van café Harbers tot aan de grens van de gemeeente.
Bij raadsbesluit van 10 mei 1973 verviel de naam en werd deze gegeven aan de weg, lopende van de nieuwe brug aan de Gaswal naar de Kilderseweg met intrekking van de naam Liemersweg voor het eerste deel, terwijl bij raadsbesluit van 8 april 1976 de naam Kilderseweg verviel voor dit deel van de weg en werd gegeven aan de weg, lopende van de tweeede afrit na de spoorlijn tot de grens van de gemeente Bergh. Bij dit raadsbesluit werd de naam Europaweg gegeven aaan de weg van dde kruising met de Keppelseweg tot de grens met de gemeente Bergh.

Oude Kilderseweg

De naam werd 10 mei 1973 gegeven aan de weg, lopende van de Kilderseweg (nieuwe tracé) tegenover de Stroombroekweg naar de Bossteaat en vandaar tot de grens van de gemeente (Wehlse Wetering).

Europaweg

Bij raadsbesluit van 11 november 1971 werd bepaald, dat de naam van de weg van het Stroombroek naar de Nemahoweg zou luiden: ((Europaweg)), omdat door deze weg de gemeente Doetinchem een aansluiting had gekregen op het Europese wegennet. Bij raadsbesluit van 8 april 1976 werd de naam Europaweg gegeven aan de weg van de Keppelseweg naar de grens van de gemeente Bergh.

Burgemeester de Bruijnstraat

Deze straat is genoemd naar H.F.W. de Bruijn, geboren op 8 januari 1833 te Kedong (voormalig Nederlands Oost-Indië), aaanvankelijk werkzaaam bij het toenmalige Binnenlands Bestuur, daarnaburgemeester van de gemeente Beusichem, op 19 mei 1879 geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Stad-Doetinchem, eervol ontslaag als zodanig ingaande 15 december 1883 in verband met de benoeming - bij Koninklijk Besluit van 21 november 1883 - tot commissaris van politie der gemeente Amersfoort, tevens commissaris vabn rijkspolitie, overleden te Amersfoort op 3 augustus 1886.
De naam, gegeven bij raadsbesluit van 19 juni 1930, betrof het tracé van de Koppels naar de Wijnbergseweg. Bij raadsbesluit van 12 oktober 1972 werd de naaam gegeven aan het tyracé van de Burgemeester de Bruijnstraat naar de Dichterseweg en bij raaadsbesluit van 9 januari 1975 aan het nieuwe tracé van de Wijnbergseweg naar de Dichterseweg.

Stokhorstweg

In het voorstel van burgemeester en wethouders wordt het tracé omschreven als de weg lopende van de Dichterseweg langs de Oude IJssel richting Keppel tot aan de gemeentegrens, met als toevoeging: "De streek waar deze weg doorloopt wordt De Stokhorst genoemd. Aan deze weg bevindt zich de boerderij De Stokhorst genoemd (op no. 18), gebouwd pl. 1830, tevoren bewoond door de familie Wassink, thans door de familie Wesselink, die de - vervallen - boerderij in naart 1981 zal verlaten wegens voorgenomen sloop.
Sinds de aanleg van de Europaweg komt de Stokhorstweg dichter bij de stad Doetinchem uit op de Dichterseweg. De oprijlaan naar huisarts J.H.N. Leloup, Dichterseweg 74 - die thans doodloopt tegen de toegangsweg naar de brug - is het oorspronkelijke tracé.

Parochie Wijnbergen

Samen met pastor Van Wijnbergen, die ook pastoor in Wijnbergen was, lag de eerste taak van Vic. Zemann binnen het toenmalige samenwerkingsverband bij de parochie van Onze Lieve Vrouw. De wijk Het Weerdje werd later officieel bij Wijnbergen (parochie) getrokken.[3]

Bronnen

  • [1]. A.K. Kisman: Straatnamen in Doetinchem in Woord en beeld
  • [2]. Anje Peters: Eeuwfeest voor Sydehem in Old Ni-js nr. 77
  • [3]. Vic Zemann, emeritus-pastor in: We vieren 'Pas' 150 jaar - 1857 - 2007 (Jubileumuitgave Parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming Doetinchem), blz. 5