Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Polman, Jan

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Jan Polman uit Stokkum kreeg op vrijdag 17 september 2010 door burgemeester Leppink-Schuitema de versierselen opgespeld behorende bij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De burgermeester motiveerde de onderscheiding als volgt.

De heer Polman heeft zich zijn hele leven ingezet voor het verenigings -en maatschappelijk leven in Stokkum. In de periode 19561965 heeft decorandus zich actief ingezet als lid, speler en bestuurslid van Voetbalvereniging Stokkum. Hij zette zich hiervoor 100% in en verwachtte dit dan ook van anderen. Van 1954 tot 1979 was de heer Polman bestuurslid / voorzitter van het Gilde St. Oswaldus. De doelstelling van het Gilde is het bevorderen van het maatschappelijk verkeer onder de inwoners van Stokkum.
De heer Polman heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt en actief ingezet voor het welzijn van de Stokkumse gemeenschap. Voor de wijze, immer belangeloos en bescheiden, waarop decorandus zich jarenlang heeft ingezet voor het Gilde, spreekt het Gilde grote waardering uit.
Vanaf 1982 tot nu toe, heeft de heer Polman zich op verschillende terreinen verdienstig gemaakt voor de Parochie Sint Suitbertus. Als lid van het kerkbestuur, als lector en als coördinator van de tuinploeg. Er werd nimmer vergeefs een beroep op hem gedaan.
Hiernaast heeft de heer Polman de laatste jaren ook als mantelzorger gefungeerd en klaargestaan voor de medemens in zijn naaste omgeving door het doen van boodschappen, apotheekbezoek, tuinonderhoud etc. Wat zeker niet onvermeld mag blijven is de immer aanwezige steun van echtgenote mevrouw Polman. Het thuisfront kon altijd op haar rekenen, zodat de heer Polman in de gelegenheid was zich in te zetten voor de gemeenschap Stokkum.
Uit het bovenstaande blijkt dat decorandus zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt heeft voor de Stokkumse gemeenschap. Een duizendpoot, een manusje van alles, een perfectionist.
Kortom, het heeft Hare Majesteit behaagd de heer Polman de benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding was in het Gildehuis. Hierbij waren familie, buren, vrienden en de betrokken verenigingen aanwezig. De avond werd opgeluisterd door drumserenade door een afvaardiging van de tamboers en een vendelhulde door het Oswaldusgilde.

Bron