Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Stichting Katholiek Onderwijs Bergh

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Skob.jpg

Stichting Katholiek Onderwijs Bergh (afgekort SKOB) ontstond op 1 januari 2004 uit een besturenfusie tussen besturen uit 8 scholen uit de toenmalige gemeente Bergh. Het doel van de SKOB was realiseren van goed basisonderwijs aan de scholen die bij het SKOB zijn aangesloten:

Het managementteam (MT) werd gevormd door de directeuren van de scholen en is betrokken bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering op schooloverstijgend niveau. Het Centraal Management (CM) werd gevormd door 2 personen, Mevr.L.Hermsen en Dhr.J.Ruikes.

De SKOB fuseerde op 1 januari 2015 met de Doetinchemse stichting Pro8.


Externe links

De website http://www.stichtingkob.nl van de SKOB is na de fusie met Pro8 opgeheven.