Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Literatuur H: verschil tussen versies

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k
 
Regel 128: Regel 128:
 
**Historia Episcopatuum Foederati Belgii. Leiden 1719 (UBN)
 
**Historia Episcopatuum Foederati Belgii. Leiden 1719 (UBN)
 
**Historie ofte beschryving van 't Utrechtsche bisdom, behelzende de oudheden, kerkelijke en geestelijke gebouwen, kapellen, kommandeurschappen, abdyen, kloosters, oversten en geleerde mannen van 't zelve bisdom, getrokken uit de oude handschriften der kerken en abdyen enz. Vertaalt en met aantekeningen opgehelderd door H. van Rhijn. Leiden 1719
 
**Historie ofte beschryving van 't Utrechtsche bisdom, behelzende de oudheden, kerkelijke en geestelijke gebouwen, kapellen, kommandeurschappen, abdyen, kloosters, oversten en geleerde mannen van 't zelve bisdom, getrokken uit de oude handschriften der kerken en abdyen enz. Vertaalt en met aantekeningen opgehelderd door H. van Rhijn. Leiden 1719
Heussen, H.F. van: Oudheden en gestichten van het bisdom Deventer, of beknopte beschrijving van de steden, dorpen en burgten, onder dat bisdom gelegen; mitsgaders van de kerken, abdyen, kloosters en godshuizen, die daar van tijd tot tijd zijn gesticht, met de naamen der pastooren, abten, kloostervoogden en kloostervoogdessen, die het bewind over die kerken en kloosters gevoert hebben. Vertaalt en met aantekeningen opgeheldert door H. van Rhijn. Leiden 1725
+
**Oudheden en gestichten van het bisdom Deventer, of beknopte beschrijving van de steden, dorpen en burgten, onder dat bisdom gelegen; mitsgaders van de kerken, abdyen, kloosters en godshuizen, die daar van tijd tot tijd zijn gesticht, met de naamen der pastooren, abten, kloostervoogden en kloostervoogdessen, die het bewind over die kerken en kloosters gevoert hebben. Vertaalt en met aantekeningen opgeheldert door H. van Rhijn. Leiden 1725
  
 
*Heussen, H.F. van, H. van Rhijn
 
*Heussen, H.F. van, H. van Rhijn

Huidige versie van 19 feb 2016 om 11:12

Zie ook: Literatuur
Categorie: Auteurs / Categorie: Literatuur

Literatuur, Schrijvers H

 • H.
  • De brand te 's-Heerenberg. Uitgegeven ten voordeele der ongelukkigen, die bij dien brand have en goed verloren hebben. Nieuwe editie door L.A. Laurey. [Rotterdam?] 1868
 • Haas, W. de
  • Het geslacht van Heeckeren. In: Heraldieke Bibliotheek nieuwe reeks 4 (1882) blz 1-126
 • Haase, C.
  • Die Entstehung der westfälischen Städte. Munster 1960/1, 1965/2 [Veröffentlichungen des Provinzialinstitutes für westfälische Landes- und Volkskunde, Reihe I, Heft 11] (RAG Bibl. V-9K)
 • Habet, E.
  • Mittellateinisches Glossar. Paderborn 1931 (RAG Stz)
 • Hagens, H.
  • Molens Mulders Meesters. Negen eeuwen watermolens in de Gelderse Achterhoek, Salland en Twente. Hengelo 1979 [blz 119-120: molen bij Peeske in Beek]
 • Hagens, H., H.L. Kok, Z. Kolks, E. Piirainen, B. Schwering
  • Der letzte Gang - De laatste gang. Borken/Enschede/Telgte/Vreden 1988
 • Hanssen, G.
  • Ueber das Agrarwesen der Germanen. .....
 • Hardenberg, H.
  • De Nederlanders en de Kruistochten. Amsterdam 19442
 • Harenberg, E.J.
  • Harnas en hoepelrok aan de Oude IJssel. Zutphen 1966
  • met F. Ketner, M. Dillo: Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. 's-Gravenhage 1980
  • De kastelen van Graafschap en Liemers. Zutphen 1969
 • Harless, W., B. Vollmer
  • Stift Elten. Lehen. Düsseldorf 1955 (RAG bibl onder Repertorium)
 • Harmsen, H.
  • De historie van het dorp Beek. Oost-Gelders Vizier 21-8-1974
  • Peter Meisters, professor in een groen jagerspak. Graafschapbode 29-1-1977
  • m.m.v. A.H.G. Schaars: 'n Trop Barghse weurd. Stokkum 1982
  • e.a.: Muziekvereniging Volharding Beek 1935-1985. Beek 1985
  • Huis Wolkenland in de Beekse bossen. Graafschapbode 4-1-1986
  • Groot Broekhuisen, een boerderij met eetzaal. Graafschapbode 14-1-1989
  • Beek: 650 Jaar parochiekerk. Beek (Bergh) 1989a
  • Kerkklokken in het Achterhoekse volksleven. In: Achterhoekse Almanak jg 6 (1991) blz 150-166
  • Het bloemrijke verleden van De Roos. Graafschapbode 6-5-1992
 • Hartong, F.L.
  • Register der protocollen van notarissen in Nederland van plm. 1550 tot heden (1912). Rotterdam 1916
 • Hasselt, G. van
  • Stof voor een Geldersche historie der heidenen. Arnhem 1805
  • Geldersche bijzonderheden. Arnhem 1808
 • Hattink, R.E.
  • Acta visitationis dioecesis Daventriensis ab Aegidio de Monte factae (1571). Zwolle 1888 [Werken van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 17] (UBN Tz.c.428 of 257.c.96)
 • Haye, R. de la
  • Latijnse woorden. Maastricht 1983a (Serie Leergeld nr 1)
  • Afkortingen. Maastricht 1983b (Serie Leergeld nr 2)
 • Heda, W.
  • Historia episcoporum Vltraiectensium. Notis illustrata ab Arnoldo Buchelio. Utrecht 1643
 • Heeckeren, L.A.F.H. van
  • Het geslacht Ulft. In: Heraldieke Bibliotheek. Nieuwe Reeks 5 (1883), blz 30-59 (BA)
 • Heederik, G.J.
  • Van kasboekregister tot burgerlijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijk, geboorte en sterfte. Meppel 1973
 • Heek, J.H. van
  • (red. R.R.A. van Gruting): Huis Bergh: Kasteel en Collectie. Nijmegen 1987
  • De ijzerkuilen van Montferland. In: Publicatie XII van de Nederlandse Geologische Vereniging, zp 1952 blz 230-234 (RAG bibl 2248)
 • Heelu, J. van
  • Rymkronyk betreffende den Slag van Woeringen van het jaar 1288. Brussel 1836 (uitg. J.F. Willems)
 • Heeringa, K.
  • Inventaris van het Archief van het kapittel ten Dom te Utrecht. (herziene uitg Ph.J.C. van Hinsbergen) 2 Delen. 's-Gravenhage 1951 (RAG bibl III-199)
  • Oorkondenboek van het Sticht Utrecht. Deel II: 1198-1249. 's-Gravenhage 1940 [Deel I: zie Muller-Bouman, deel III-IV: zie Ketner]
 • Heijden, L.J. van der
  • Geschiedkundige schets der Parochies Doetinchem-Wijnbergen. Gendringen 1918
  • Het Lager Onderwijs in Didam vanaf 1667. In: BMG 22 (1919), blz 85-92
  • Het Kerspel Groessen en zijn "Kerckenboeck". In: AAU 46 (1920), blz 1-107
  • Didam. In: AAU 61 (1937), blz 577-620 [Ook uitgegeven als losse brochure onder de titel: Geschiedenis der Parochie Didam. Utrecht 1937]
  • Geschiedenis van de Parochies Terborg en Gaanderen. Ulft 1938 (UBN: KDC Br 745)
  • De Parochie van den H. Martinus te Beek. Ulft 1940 [Zie ook Geldersch Volksblad 27-8 en 3-9-1915]
 • Heiser, P.C.
  • (red): Gelderland. Lochem 1940 [Propaganda-uitgave voor de provincie m.m.v. gemeenten en VVV's]
 • Heitling, W.H.
  • Oost-Gelderland. Haren 1978
 • Hekker, R.C., J.M.G. van der Poel
  • De Nederlandse boerderij in het begin der 19de eeuw. Een documentatie-onderzoek van het Kabinet voor Landbouw. Arnhem 1967 (UBN)
 • Hell, J. van
  • Inventaris van de archieven van de Uitgevers Maatschappij C. Misset N.V., van de Stichting Pensioenfonds C. Misset en van daarmee gelieerde fondsen en bedrijven. Arnhem 1983 (RAG toegang 668)
 • Helmes, A.
  • 1150-1975. Parochie Zeddam. Zeddam 1975
 • Hendricks, C.J.
  • Harde daken, steenen gebouwen. In: Historia 12 (1947) blz 255-261 (kopie)
 • Henne am Rhijn, O.
  • Kulturgeschichte des deutschen Volkes. 2 Delen. Berlijn 1886
 • Henrichs, L.
  • Zur Geschichte von Emmerich und Umgegend. Emmerik 1904 (RAG; Stadtarchiv Emmerik; AHB II-B-28)
 • Herfkens, B.D.
  • Topografisch onderzoek naar de goederen, hofsteden, huizen en hoven in het kerspel Zeddam voor 1830. 's-Gravenhage 1974 (manuscript NAB)
  • De tienden van Zeddam. Enig licht op het ontstaan van de eerste nederzettingen en het overheidsgezag in het gebied tussen Doetinchem en Emnmerik. Doctoraalscriptie Geschiedenis. RU Leiden 1990
 • Heringa, E.
  • Tijnsrecht op de Veluwe. Dissertatie Leiden. Groningen 1931
 • Hermesdorf, B.H.D.
  • Licht en schaduw in de advocatuur der lage landen. Leiden 1951
 • Herrmann, A.
  • Beiträge zur Geschichte des Herzogtums Kleve. Keulen 1909
 • Heussen, H.F. van
  • Historia Episcopatuum Foederati Belgii. Leiden 1719 (UBN)
  • Historie ofte beschryving van 't Utrechtsche bisdom, behelzende de oudheden, kerkelijke en geestelijke gebouwen, kapellen, kommandeurschappen, abdyen, kloosters, oversten en geleerde mannen van 't zelve bisdom, getrokken uit de oude handschriften der kerken en abdyen enz. Vertaalt en met aantekeningen opgehelderd door H. van Rhijn. Leiden 1719
  • Oudheden en gestichten van het bisdom Deventer, of beknopte beschrijving van de steden, dorpen en burgten, onder dat bisdom gelegen; mitsgaders van de kerken, abdyen, kloosters en godshuizen, die daar van tijd tot tijd zijn gesticht, met de naamen der pastooren, abten, kloostervoogden en kloostervoogdessen, die het bewind over die kerken en kloosters gevoert hebben. Vertaalt en met aantekeningen opgeheldert door H. van Rhijn. Leiden 1725
 • Heussen, H.F. van, H. van Rhijn
  • Kerkelijke historie en outheden der Zeven Provincien, bevattende Batavia Sacra of leven der eerste geloofsverkondigers en van de bisschoppen en de historie van 't Utrechtsche bisdom .... 6 Delen. Leiden 1726 (RAG Bibl IV-I B (rood))
 • Hinz, H.
  • Motte und Donjon. Zur Frühgeschichte der mittelalterlichen Adelsburg. Keulen 1981
 • Hoefer, A.
  • Uittreksels uit het oudste notulenboek van de Nederlandsch Hervormde gemeente te 's Heerenberg. In: BMG 10 (1907), blz 245-274
 • Hoefer, F.A., J.S. van Veen
  • De commanderieen der orde van St. Jan in Gelderland. In: BMG 13 (1910), blz 277-332
 • Hoekstra, T.J., H.L. Janssen, I.W.L. Moerman
  • Liber Castellorum. 40 Variaties op het thema kasteel. Zutphen 1981
 • Hofdijk, W.J.
  • Ons voorgeslacht, in zijn dagelijks leven geschilderd. 6 Delen. Haarlem 1873-1875
  • De oude Schutterij in Nederland. Utrecht 1875
 • Hoff, B. van 't
  • De kaarten van de Nederlandse Provincien in de 16e eeuw door Jacob van Deventer, afgebeeld op ware grootte. 's-Gravenhage 1941 (niet UBN)
  • Jacob van Deventer, keizerlijk-koninklijk Geograaf. 's-Gravenhage 1953
  • Christiaan Sgrotens kaart van 1564 (1601) van Gelderland. Assen 1957
 • Hoffmann-Krayer, E.
  • Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. 8 Delen. Berlijn/Leipzig 1927/1937
 • Hofman, J.
  • (red): Inventaris van de archieven der Gewestelijke Besturen in de Bataafs-Franse tijd in Gelderland 1795-1813. Arnhem 1982
 • Hofman, J.H.
  • Het Vrij-adellijk en Riddermatig Geslacht van der Heijden van Baak. In: AAU 2 (1875), blz 405-441
  • Didam? of Netterden? In: AAU 18 (1890), blz 295-328
 • Hofstee, E.W., en A.W. Vlam
  • Opmerkingen over de ontwikkeling van de Perceelsvormen in Nederland. In: BS 5 (1952), blz 195-235
 • Hoge Raad van Adel
  • Inventaris van de Collectie Van Spaen. 's-Gravenhage 1951
 • Holland, W.
  • Die Wachszinsigkeit am unteren Niederrhein, besonders im Stift Xanten. In: Studien zur Geschichte der Wachszinsigkeit. Munster 1914, blz 22-106 [Münsterische Beiträge Neue Folge 32/33]
 • Hollestelle, J.
  • De steenbakkerij in de Nederlanden tot 1560. Dissertatie. Assen 1961
 • Holtzmann, R.
  • Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre korveier Ueberarbeitung. Berlijn 1935
 • Holwerda, J.H.
  • Catalogus van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, afd. Praehistorie en Nederlandsche Oudheden. Leiden 1908 (UBN OLI c.3904)
  • Montferland. In: BMG 22 (1919), blz 141-167
  • Oudheidkundige kaart van Nederland. 's-Gravenhage 1924 [Geschiedkundige Atlas van Nederland]
  • Nederland's vroegste geschiedenis. Amsterdam 1925
  • De Belgische waar in Nijmegen; beschrijving van de verzameling van het museum G.M. Kam te Nijmegen. 's-Gravenhage 1941 (UBN 249.b.9)
 • Holzapfel, E.
  • Werner Rolevincks Bauernspiegel. Basel 1959
 • Hömberg, A.K.
  • Studien zur Entstehung der mittelalterlichen Kirchenorganisation in Westfalen. In: Westfälische Forschungen 6 (1943-1952). Munster/Keulen 1953, blz 46-108
  • Die Bedeutung der Ortsnamenkunde für die Siedlungsgeschichte des Bergischen Landes. In: Rheinische Vierteljahrsblätter 22 (1957), blz 101-151
 • Honig Jz. Jr, J.
  • Historische, oudheid- en letterkundige studien. Deel II. Zaandijk 1867
 • Honselmann, K.
  • Die sogenannten Abdinghofer Fälschungen. In: Westfälische Zeitschrift 100 (1950), blz 292-356
 • Hövelmann, G.
  • Westfrankischer Klosterbesitz am unteren Niederrhein. In: Rheinische Vierteljahrblätter 27 (1962), blz 18-36 (HIN)
  • Niederrheinische Kirchengeschichte. Kevelaar 1965 [met uitgebreide literatuuropgave]
  • Wer baute das Schlösschen Schmidthausen? In: Kalender für das Klever Land 1978, blz 38-44
  • Moritz Graf von Spiegelberg, Domherr in Köln, Probst in Emmerich, Mäzen und Stifter. Kevelaar 1987
 • Hubbertz, E.
  • Der Stadthistoriker Pfarrer Heinrich Müller. Emmerik 1982 [Emmericher Forschungen 4]
 • Huisman, A.Z.
  • Die Verehrung des heiligen Pancratius in West- und Mitteleuropa. Dissertatie. Amsterdam 1938 (UBN IM 168)
 • Huisman, J.A.
  • Die Kreuzzüge in den niederländischen Ortsnamen. In: MVN 39 (1963) blz 101-119
 • Huizinga, A.
  • Nederlandse zegswijzen: ruim twaalfduizend spreekwoorden en uitdrukkingen uit Nederland en Vlaanderen, etymologisch, historisch en folkloristisch verklaard. Amsterdam 1965 (UBN 247 b 61)
 • Huizinga, J.
  • Herfsttij der middeleeuwen. Haarlem 19579
 • Hulshof, A.
  • Alperti Mettensis: De diversitate temporum (met eene inleiding van wijlen Mr. C. Pijnakker Hordijk). In: Werken van het Historisch Genootschap te Utrecht. 3e Reeks, nr 37. Amsterdam 1916 [NB Zie ook Dederich 1859, Rij 1980]
 • Hustinx, L.M.Th.L.
  • De archieven in Gelderland. Alphen aan den Rijn 1970 [Deel II van de Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland]