Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Goedhart, Hartog

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Hartog Goedhart was voorzitter van het joodse kerkbestuur toen rond 1870 de synagoge aan Het Kattenburg in 's-Heerenberg herbouwd werd.

Goedhart werd rond 1808 geboren in Enschede. Zijn vrouw was Aaltje Franken, geboren rond 1800 in 's-Heerenberg. Nadere gegevens, zoals de data van geboorte en huwelijk, en de namen van de ouders zijn niet voorhanden.

Goedhart stond aanvankelijk als koopman te boek en later als slager. Hij heeft op meerdere adressen in 's-Heerenberg gewoond. Dit kunnen er meer zijn geweest als de drie nu volgen, want de gegevens in het bevolkingsregister en de bewoningsgeschiedenis van 's-Heerenberg zoals beschreven in Bergh; Heren, Land en Volk dekken elkaar niet goed.

Vanaf 1829 woonde hij met zijn vrouw in een huis in de Kellenstraat; in het korte stuk tussen de bocht en de Oudste Poortstraat. Hier werd op 1 augustus 1836 en op 17 maart 1838 een dochter geboren. Beide meisjes heetten Juda. Helaas overleden ze allebei al na enkele dagen.

In 1841 kocht Goedhart het huis op de hoek van de Marktstraat en de toenmalige Waterschappensteeg. (Dit pand is in 19071908 opgegaan in een groter complex dat nu Hotel Heitkamp is). Hier werd op 17 augustus van dat jaar nog een dochter geboren, Sara. Ook zij was nog jong toen zij op 27 april 1850 op achtjarige leeftijd overleed. Zijn laatste levensjaren vanaf 1880 woonde Goedhart met zijn vrouw in een ander huis in de Kellenstraat.

Goedhart overleed in 's-Heerenberg, 73 jaar oud, op 17 december 1881. De Berghse overlijdensakten van dit jaar zijn er niet meer, zodat hieruit geen nadere gegevens kunnen worden gehaald. Zijn vrouw heeft het laatste jaar van haar leven bij Simon Cohen in huis gewoond, waar zij overleed op 25 juli 1884, 84 jaar oud. Haar overlijden werd aangegeven door Joseph Straus en Izaak Cohen.

Een familieband met Salomon Goedhart ligt voor de hand, want diens vader Levie werd net als Hartog Goedhart in Enschede geboren. De precieze verwantschap, zo die er is, kon echter nog niet worden achterhaald.

Bronnen