Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Literatuur B

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook: Literatuur
Categorie: Auteurs / Categorie: Literatuur

Literatuur, Schrijvers B

 • Bach, A.
  • Deutsche Namenkunde. 5 Delen. Heidelberg 1952-1956
 • Bächtold-Stäubli, H., E. Hoffmann-Kraijer
  • Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. 10 Delen. Berlijn/New York 1987
 • Bader, K.S.
  • Das mittelalterliche Dorf als Friedens- und Rechtsbereich. Weimar 1957
 • Bannier, W.A.F.
  • De Landgrenzen van Nederland. I (tot aan den Rijn). Dissertatie Leiden 1900 (AHB)
 • Barber, M.
  • The trial of the Templers. Cambridge 1978
 • Baren, J. van, L.C.T.Bigot, H. Blink, H.P.J. Bloemers, F.A. Hoefer
  • Gelderland. Arnhem 1936
 • Bauermann, J.
  • Die Gründungsurkunde des Klosters Abdinghof in Paderborn. In: Westfälische Studien. Beiträge zur Geschichte der Wissenschaft, Kunst und Literatur in Westfalen, Alois Bömer zum 60. Geburtstag gewidmet. Leipzig 1928, blz 16-36
  • Westfälische Lebensbilder 1 (1930), blz 17vv [over Meinwerk bisschop van Paderborn]
  • Vom Werden und Wesen der westfälisch-niederländischen Grenze. In: Westfälische Forschungen 6 (1943-1952), blz 108-115 (KB)
 • Bebberen, M. van
  • Annie Stevens zat zes dagen in een schuilkelder. In: Gelderlander 3-5-1990
 • Beckmann, P.
  • Korveyer und Osnabrücker Eigennamen des 9. und 12. Jahrhunderts. Bielefeld 1904
 • Beckschaefer, A.
  • E. Wassenberg's Embrica. Emmerik 1933 (RAG, SA Emmerik)
 • Beek, H.H.
  • Waanzin in de middeleeuwen. Nijkerk 1969
 • Beelaerts van Blokland, W.A.
  • De praktijk van het leenrecht in Gelderland. Dissertatie. Leiden 1910
 • Beka, J. de
  • Kroniek. In: Matthaeus 1738 III blz 1-407
 • Belonje, J.
  • Die Hohe Sorge. In: Heimatkalender Kreis Rees 1954, blz 121-126
  • Huis Hassent. In: De Navorscher 97 (1958), blz 59-76
 • Bemmelen, J.F. van
  • De achtergrond van de persoonskaart. Naarden, 1944
 • Bergh, L.Ph.C. van den
  • Over den oorsprong en de beteekenis der plaatsnamen in Gelderland. In: BVGO 1e Reeks, 5 (1847), blz 233-275
  • Eene merkwaardige Geldersche oorkonde der elfde eeuw, 1025. In: BVGO Nieuwe Reeks V (1868) blz 49-51
  • Handboek der middel-Nederlandsche Geografie. 's-Gravenhage 1872 [Derde druk aangevuld en omgewerkt door A.A. Beekman en H.J. Moerman. 's-Gravenhage 1949]
  • De Lymers. In: BVGO Nieuwe Reeks X (1880) blz 253-258
 • Berghaus, P.
  • Die Vredener Münzen des 11. Jahrhunderts. In: Vredener Festbuch. Vreden 1952 (kopie in bibl Huis Bergh)
 • Berkelbach van den Sprenkel, J.W.
  • Regesten van Oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. Utrecht 1937 [Werken van het Historisch Genootschap te Utrecht. 3e Serie, nr 66]
 • Bethge, O.
  • Ueber Bifänge. In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 20 (1928), blz 139-165
 • Bijvanck, A.W.
  • De voorgeschiedenis van Nederland. Leiden 1944
 • Binding, G.
  • Hochelten. Grafenburg vor 1000 Jahren. Die Grablege des Grafen Wichman und seiner Familie auf dem Eltenberge. In: Heimatkalender Landkreis Rees 1965, blz 26-29
  • Burcht en Abdij Hoog-Elten. In: Spiegel Historiael, 2 (1967), blz 642-649
  • Burg und Stift Hochelten. In: BMG 62 (1967a), blz 100-102
 • Binding, G., W. Janssen, F.K. Jungklaass
  • Burg und Stift Elten am Niederrhein. Düsseldorf 1970
 • Binterim, A.J. en J.H. Mooren
  • Die alte und neue Erzdiözese Köln. 4 Delen. Mainz 1828-1830
 • Blaeu, J.
  • Toonneel der Steden van de Vereenigde Nederlanden, met hare beschrijvingen. Amsterdam 1651 (UBN kluis Lz)
 • Bleekrode, S.
  • De ijzerslakken in Nederland en de ijzerbereiding in vroegere tijd. Met 3 platen en een kaart van Gelderland en omliggende streken. In: De Volksvlijt, Tijdschrift voor Nijverheid enz. 1858 blz 89, 245, 327
 • Blok, D.P.
  • Goederenregister van Sint Maarten te Utrecht. In: Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven 33 (1957), blz 89-104
  • De oudste particuliere oorkonden van het klooster Werden. Assen 1960
  • De Franken. Hun optreden in het licht der historie. Bussum 1968
  • Uitreiking Turmac-Liemers prijs 1974 door Dr H. Entjes aan A. Tinneveld. Didam 1974
 • Blom, D. van
  • Boerenerfrecht. In: De Economist 64 (1915), blz 847-896
 • Blondel, G.
  • De advocatis ecclesiasticis in rhenanis praesertim regionibus a nono usque ad tredecimum seculum. Parijs 1892
 • Boelaars, G.
  • De invloed van groot-grondbezit op de verspreiding van bodemtypen. In: B&S 5 (1952) blz 171-184
 • Boeren, P.C.
  • De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen. Maastricht 1938a
  • Overzicht der dynastie van Wassenberg-Gelre en verwante geslachten gedurende de elfde eeuw. In: BMG 41 (1938b), blz 1-23
 • Bogtman, W.
  • Het Nederlandsche schrift in 1600. Haarlem 1973
 • Bollandistes, Les Petits
  • Vies des Saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, des Martyrs, des Pères, des autres sacrés et ecclésiastiques, des Vénérables et autres ..... (enz.). 14 Delen [telkens circa 25 dagen van de jaarkalender, b.v. 1-26 januari, 27 januari tot 23 februari enz.] (UBN 108.c.32)
 • Bollandus, J. [voortgezet door Les Bollandistes]
  • Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur. Antwerpen 1643-1755 [voortgezet door Les Bollandistes]
 • Bondam, A.C.
  • De oude verpondings- en kadastrale kaarten en maatboeken. In: Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven 27 (1914) deel II, blz 510-512
 • Bondam, P.
  • Verzameling van onuitgegeevene stukken tot opheldering der vaderlandsche historie..... Met eenige aanmerkingen opgehelderd. 5 Delen. Utrecht 1779-1781 (HIN. kast IIIA, BA C.375)
  • Charterboek der Hertogen van Gelderland en Graaven van Zutphen, behelzende de handvesten, privilegien, vryheden, voorrechten en octroyen, als mede andere voornaame handelingen, verbonden en overeenkomsten derselven, beginnende met de oudste brieven van die landstreeken en eindigende met de afzweering van Koning Philips, als laatsten Hertog..... Met aanmerkingen opgehelderd. Deel I (670-1286) [niet verder verschenen]. Utrecht 1783-1809 (UBN 137.a.2 of 181.a.5)
 • Bonder, H.
  • Inventarissen van de Departementale Archieven betreffende de Erediensten, 1805-1870. 's-Gravenhage 1931
 • Boockmann, H.
  • Einführung in die Geschichte des Mittelalters. München 1978
 • Borger, H.
  • Xanten, Entstehung und Geschichte eines niederrheinischen Stiftes. Beiheft 2 der Beiträge zur Geschichte und Volkskunde des Kreises Dinslaken am Niederrhein. Xanten 1966 (UBN K.In.4616-2)
 • Börsting, H.
  • Inventar des Bistums Münster. Munster 1937
 • Börsting, H., A. Schröer
  • Handbuch des Bistums Münster. 2 Delen. Munster 1946 (UBN HIM Lz)
 • Bosch, L. van den
  • Tooneel des Oorlogs, Opgerecht in de Vereenigde Nederlanden; Door de Wapenen van de Koningen van Vrankrijk en Engeland, Keulsche en Munstersche Bisschoppen. Tegen De Staten der Vereenigde Nederlanden, en hare Geallieerden. etc. Amsterdam 1675
 • Bouman, A.C.
  • .... In: Nederlandsch Archievenblad 29 (1922) blz 40-41
 • Bouvy, D.P.R.A.
  • Beeldhouwwerken uit de Liemers in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht. In: Tinneveld 1953 blz 89-107
 • Bouwmeester, W.L.
  • Het klooster Bethlehem bij Doetinchem. Dissertatie 1903 (UBN C.4.B.79)
 • Braat, W.C.
  • Een klein kringgrepurnenveld bij Stokkum. In: OMRO Nieuwe Reeks 30. Leiden 1949, blz 7-9
 • Braber, H. (red.)
  • Achter de kromme dissel. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen. Amsterdam 1948
 • Brandts, R.
  • Urkundenbuch St. Aldegundis Emmerich (manuscript). Brauweiler 1982 [Archivberatungsstelle des Landschaftsverbandes Rheinland]
 • Brasse, E.
  • Die Gründung der Abtei Gladbach. In: AHVN 93 (1912) blz 140-176
 • Brebaum, H.
  • Das Wachszinsrecht im südlichen Westfalen bis zum 14. Jahrhundert. Dissertatie Munster. In: Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde. 71. Band. Munster 1913, blz 1-59 (kopie)
 • Brockhaus, F.A.
  • Brockhaus Enzyklopädie. Mannheim 1986vv
 • Broekhuijzen, G.H.
  • Orgelbeschrijvingen. 2 Delen. Amsterdam 1986
 • Brom, G.
  • Vier Missieverslagen van 1635 tot 1645 door Rovenius te Rome ingediend. In: AAU 18 (1890a), blz 1-57
  • Neercassels bestuur van 1662 tot 1676. In: AAU 18 (1890b), blz 173-294
  • Verslag der Hollandsche Missie ten jare 1701. In: AAU 18 (1890c), blz 432-475
  • Bullarium Trajectense: Romanorum Pontificum diplomata quotquot olim usque ad Urbanum Papam VI (anno 1378) in veterem Episcopatum Trajectensem destinata reperiuntur. 2 Delen. 's-Gravenhage 1891-1896 (UBN HIN Ia nr 3002 en HIM)
  • Regesten van oorkonden betreffende het Sticht Utrecht (694-1301). 2 Delen. Utrecht 1908
  • Archivalia in Italie. 's-Gravenhage 1909 [Rijksgeschiedkundige Publicatien. Kleine serie, deel I,2] (HIN IB nr 327)
 • Brouerius van Nidek, M., I. le Long
  • Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden. 6 Delen. Amsterdam 1727-1733 [300 gezichten van A. Rademaker]
 • Brouwers, H.
  • Atlas van de Nederlandse paleographie. Amsterdam zj (1944)
  • Geschreven verleden. Genealogie en oud schrift. 's-Gravenhage 1963
 • Bruch, H.
  • Chroniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant. 's-Gravenhage 1983 (o.a. Johannes de Beka)
 • Bruggeman, J.
  • Inventaris der Archieven bij het Metropolitaan kapittel van Utrecht en van de rooms katholieke kerk der Oud-bisschoppelijke Clerezij. Den Haag 1928 (UBN: HIN)
 • Bruin, C.
  • Kleefsche en Zuid-Hollandsche Arkadia, of Dag-verhaal van twee reizen, in en omtrent die gewesten gedaan; in dicht-maat uitgebreid. Amsterdam 1730(2) [met platen, o.a. Emmerik, 's-Heerenberg, Hoog- en Laagelten] (BA)
 • Bruins, J.A.
  • Bijdragen tot de kennis der taal van de plaatsnamen der Werdener inkomstenregisters. Dissertatie Utrecht 1907 (RAG Bibl. XII-18a)
 • Bruyel, M.
  • Het dialect van Elten-Bergh. Dissertatie Utrecht 1901
 • Bruijn, O. de
  • Montferland. In: Jaarboek Achterhoek en Liemers 1983, blz 118-129
 • Bücker, H.
  • Werner Rolevinck. Leben und Persönlichkeit im Spiegel des Westfalenbuches. Munster 1952
 • Buijtenen, M.P. van
  • Langs de heiligenweg. Perspectief van enige vroeg-middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland. Amsterdam 1977 [Koninklijke Academie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks nr 94]
 • Buntinx, J., M. Gijsseling
  • Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344). Tongeren 1965 (BA: 160 E 36-37)
 • Butler, J.J. en J.D. van der Waals
  • Bell beaker and early metalworking in the Netherlands. In: Palaeohistoria 1966, blz 42-139