Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Literatuur T

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook: Literatuur
Categorie: Auteurs / Categorie: Literatuur

Literatuur, Schrijvers T

 • Tadama, R.W.
  • Willem, graaf van den Bergh en zijne tijdgenooten; eene bijdrage tot de geschiedenis van den tachtigjarigen oorlog, uit oorspronkelijke en grootendeels onbekende stukken zamengesteld. Zutphen 1846
  • Tijdrekenkundig register van alle oorkonden in het stedelijk archief van Zutphen berustende. 2 Delen. Zutphen 1854 (RAG lz)
  • Geschiedenis der stad Zutphen van de vroegste tijden tot 1795. Arnhem 1856 [o.a. stamtafels van de Brunharingen]
 • Taddey, G.
  • Lexikon der deutschen Geschichte. Stuttgart 1979
 • Tangelder, F.B.M.
  • Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft van de zestiende eeuw. Dissertatie Nijmegen. Arnhem 1955 [= Werken Gelre nr 27] (UBN Tz.c.279)
 • Teding van Berkhout, D.J.W.
  • De witte juffers en andere volksverhalen uit de Gelderse Achterhoek. Zutphen 1977
 • Tenckhoff, F.
  • Vita Meinwerci Episcopi Paterbrunnensis. Hannover 1921 [Scriptores Rerum Germanicorum] (BA, UBN)
 • Tenhaeff, N.B.
  • Diplomatische studien over Utrechtse oorkonden der Xe tot XIIe eeuw. Utrecht 1913
  • De oorkondenschat van den heiligen Willibrord. Groningen 1929
 • Teschenmacher, W.
  • Annales Cliviae, Juliae, Montium, Marchiae, Westphaliae, Ravensburgiae, Geldriae et Zutphaniae antiquae et modernae. Arnhem 1638. 2e Uitgave door J.Ch. Dithmarus. Frankfurt/Leipzig 1721
 • Thielen, Th.A.M.
  • Het jurisdictiegeschil over Groenlo en de heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde. In: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 3 (1961), blz 185-233 [grenzen tussen Utrecht en Munster]
  • Kerstening en kerkorganisatie in het Gelderse deel van het bisdom Munster. In: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 6 (1964), blz. 331-351
 • Thoben, J.A.H. (Thoben, John)
  • Oorlog om de kerk van Beek. In: Van Dalen 1979 blz. 92-97
  • De stad 's-Heerenberg. In: Van Dalen 1979 blz. 433-469
  • Beek. In: Van Dalen 1979, blz. 512-516
  • Genealogie tussen Rijn en IJssel. In: Gens Nostra 37 (1982), blz. 90-95
  • Sabotage op de Zeddamse korenmolen in 1664. In: Old Ni-js 1 (1983), blz. 6-12
  • Vette kluif voor archeologen: Tempeliersburcht in de Bijvank te Beek? In: Old Ni-js 1 (1983a), blz. 16-18
  • Ons Berghse land in de Middeleeuween. In: Old Ni-js 2 (1984), blz. 3-10
 • Thoben, John (red.) (Thoben, John)
  • De Liemers van Nol Tinneveld. Nijmegen 1984a [met uitgebreide streekliteratuur]
 • Thoben, John (Thoben, John)
  • Ons familieboek. Nijmegen 1985
  • Sint-Jansgilde Beek 550 jaar. In: Jubileumboek Sint-Jansgilde. Beek 1986
  • Het Kerspel Beek in de Liemers. 's-Heerenberg 1999
 • Tibus, A.
  • Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, Kloster und Kapellen im Bereiche des alten Bistums Münster mit Ausschluß des ehemaligen friesischen Theils. Munster 1869-1885 (UBN 441.c.203
  • Alter der Kirchen zum hl. Martinus und zur hl. Aldegundis in Emmerich. Munster 1875
  • Der Gau Leomerike und der Archidiakonat von Emmerich in seiner ursprunglichen Ausdehnung und kirchlichen Einrichtung. Munster 1877
  • Zur Geschichte der Stadt Emmerich. Eine bedeutsame alte Urkunde herausgegeben und erklärt. Munster 1882
  • Beitrag zur Namenkunde westfälischer Orte. Munster 1890
 • Tinnefeld, J.
  • Die Herrschaft Anholt, ihre Geschichte und Verwaltung bis zu ihrem Uebergange an die Fürsten zu Salm. Dissertatie Munster. Hildesheim 1913 (BA 17 C 9)
 • Tinneveld, A.
  • Primitieve Liemerse IJzerwinning. In: Weekblad De Liemers nr 25 (april 1950)
  • Oudheidkundige vondsten te Didam. In: Weekblad De Liemers 4-4-1953 en 28-8-1954
  • (red.): De Liemers. Gedenkboek Dr J. H. van Heek. Opgedragen aan dr. Jan Herman van Heek bij zijn tachtigste verjaardag 20 october 1953. Didam 1953a
  • Oudheidkundige vondst in Beek. In: De Liemers 8-11-1958 [klokurn uit de steentijd]
  • (met medewerking van D.P. Blok): Toponomie van Didam. Amsterdam 1973 [BMAW XXVIII]
  • Vertellers uit de Liemers. Wassenaar 1976
 • Tirion, I.
  • Het verheerlijkt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten. 3 Delen. Amsterdam 1745-1774 [vgl Gelderland en Prent]
 • Toorians, J.
  • Het vendel. Bergen (NH) 1969 [Uitputtend werk over het vendelen in gilden en schutterijen]
 • Trosee, J.A.G.C.
  • Het eerste tijdvak van het verraad van graaf Willem van den Bergh. Arnhem 1929 [Werken Gelre nr 18]
 • Tuchman, B.
  • De waanzinnige 14de eeuw (A distant mirror). Amsterdam/Brussel 1980 (afb)
 • Tukker, C.A.
  • Patronaatsrecht en protestantisering in de Hollandse Reformatie. In: Archief 10 (1968), blz 130-148
 • Tumbült, G.
  • Cerocensuatität und Bürgerschaft. In: Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde 45 (1887), blz 73-81