Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

KWJ

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De KWJ Stokkum is een jongerenvereniging uit Stokkum, Montferland, die voor jongens tussen de 14 en ongeveer 22 jaar uit Stokkum allerlei activiteiten organiseert. KWJ is een afkorting van Katholieke Werkende Jongeren.

Deze vereniging vindt zijn oorsprong in de jaren '50 van de 20e eeuw, wanneer de katholieke kerk veel aandacht voor een juiste katholieke opvoeding van de jeugd had. De vereniging in Stokkum was toen nog deel van een grote landelijke organisatie en heette nog KAJ. De landelijke KWJ ging in 1978 op in de jongerenorganisatie van het latere FNV.

De Stokkumse KWJ ging eind jaren '70 ter ziele. Tegelijkertijd kende Stokkum Never Nughter, een in 1974 opgerichte club van jongens die vooral ludieke activiteiten voor de Stokkumse gemeenschap organiseerden. Jongerenverenigng de Gangmakers, een naam die later veranderde in SamSam, organiseerde vooral activiteiten voor de jongere en oudere jeugd. begin jaren '80 waren deze clubs om verschillende redenen niet meer actief en opgeheven.

In 1983 volgde echter de heroprichting van de KWJ Stokkum. Een van de grote voortrekkers hierbij was Theo Bles, vaak bijgestaan door zijn vrouw Riet. In de loop der jaren is het katholieke element enigszins verwaterd, maar toch is de saamhorigheid nog altijd groot en is pastoor Herman Nollen nog steeds geestelijk adviseur.

Vanaf september tot juni is er iedere week, op de woensdagavond, een activiteit. Een gebouw naast de kerk, het jeugdgebouw in Stokkum is sinds de heroprichting van de KWJ in 1983 weer het vaste honk geworden.

Bijna iedere woensdagavond kunnen de leden hier aan de bar onder het genot van een biertje en een zakje chips gezellig samenzijn, terwijl er in de naastliggende zaal naar een voetbalwedstrijd op televisie wordt gekeken. Ook vinden er regematig toernooien, zoals bijvoorbeeld biljarten, tafelvoetbal, tafeltennis etc plaats. In de genoemde zaal naast de bar staan deze attributen, samen met een groot aantal andere spellen opgesteld.

Dat dit gebouw in de gemeenschappelijke functie voorziet wordt wel duidelijk wanneer verteld wordt dat zowel zangvereniging Internos, peutercreche Pinokkio, schietvereniging De Scherpschutters, de parochieraad, de vereniging voor alleenstaanden Charitas, de Stokkumse vrouwenvereniging en nog een aantal andere verenigingen en instellingen hier hun thuisbasis hebben.

Eens per maand wordt het gebouw op woensdagavond door de vrouwenvereniging gebruikt. De KWJ wijkt dan uit naar een buitenactiviteit, zoals een avond naar de bisocoop, zwemmen, poolen of karten. Ook zijn de wedstrijden negerzoenen eten voor de Best of Seven, zeven wedstrijden door het jaar heen.

Daarnaast heeft de KWJ haar eigen carnavalspronkzitting, met een eigen prins, een zomerkamp op een camping in Nederland en een Fancy Fair tijdens de Stokkumse kermis in oktober. Ook vervult de KWJ een maatschappelijke functie door waar nodig assistentie te verlenen aan andere verenigingen uit Stokkum wanneer ergens een aantal helpende handjes nodig zijn.

Veel leden zijn tevens lid van het Stokkumse Sint Oswaldusgilde, de voetbalvereniging of carnavalsvereniging de Leertrekkers. Momenteel telt de vereniging weliswaar circa 45 leden, maar aanwas van jongeren is de komende jaren hard nodig om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Alle activiteiten worden georganiseerd door de jongeren zelf. Zo organiseert de KWJ al een aantal jaar een groot beachvolleybaltoernooi bij de Zandbulten in Stokkum, een feest waar jaarlijks ruim 125 deelnemers aanmeedoen en waar muziek, drank, eten en een feesttent uiteraard niet mogen ontbreken. De organisatie hiervan is grotendeels in handen van jongeren van ongeveer 16 tot 18 jaar, geholpen door enkele oudere leden.

In 2006 kwam de vereniging in het nieuws, toen een wethouder van de gemeente Montferland de jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor de KWJ Stokkum wilde inhouden, omdat de KWJ discriminerend zou handelen, aangezien meisjes geen lid kunnen worden. Na luide protesten uit de Stokkumse gemeenschap en vele adhesiebetuigingen uit de rest van de voormalige gemeente Bergh trok deze wethouder zijn plannen maar weer snel in....

DE KAJOTTER De KWJ kent ook een eigen onderscheiding die de vereniging uitreikt aan mensen of instanties die veel voor de vereniging betekenen of betekend hebben. Deze onderscheiding is tot nu toe slecht 3 keer uitgereikt en wordt dus niet zomaar vergeven.

Dragers van de Kajatter zijn: 2003 - Theo Bles (postuum): vanwege zijn vele werk bij de heroprichting en de jaren daarna. 2005 - Pastoor Nollen: vanwege zijn nooit aflatende steun, ook naar buiten toe, voor de KWJ. De pastoor noemd de KWJ ook altijd "zijn jongens". 2007 - Stef Knuvink: heeft jaren achtereen geheel belangeloos opgetreden als speaker bij de beroemde Fancy Fairs tijdens de Stokkumse Kermis. Enkele bekende uitspraken van hem die iedere Stokkummer kent zijn: "Veur een piek, wo-j hier riek!" en "Veur een knaak he-j hier raak!"