Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Kajotters

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

In januari 1946 werd de KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd) opgericht door kapelaan Hegge. Na hem werd kapelaan Carree aalmoezenier. Leiders waren destijds: Wim Spekking, Johan Nijhof, Piet Welting en Willy Kolenbrander.

Saillant detail is dat kapelaan Carree een oud-NSB-er als leider aanstelde. Deze man had hier zelf om gevraagd, omdat hij vond dat hij de jeugd er op moest wijzen dat zij niet zo dom moest zijn als hij was geweest. Dit leiderschap viel bij veel mensen niet in goede aarde, maar kapelaan Carree vond dat ook Petrus zijn Heer driemaal verloochende en desondanks hoofd van de Kerk werd.

Een hoogtepunt voor de Kajotters was een reis naar Rome. Enkelen slaagden erin de Paus een hand te geven en zij waren daar bijzonder trots op.

Na kapelaan Carree werd kapelaan Booyink aalmoezenier. Hij werd opgevolgd door kapelaan Henny van Wijnbergen.

Naast de KAJ was er ook een vrouwlijke variant - KJV (Katholieke Jonge Vrouwen). Zij hadden voor hun bijeenkomsten een lokaal in het Johannes van Esserenhuis.

Tot 1965 waren de Kajotters actief; toen viel voor hen het doek.

Bron

Old Ni-js nr. 38, blz. 81-82