Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Kegelhuis

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Hotel Pension Café
De Gouden Leeuw Zeddam
Wed. Th. van Remmen
Café Van Remmen

't Kegelhuis (later Hotel Aaldering) in Zeddam is in oktober 2006 gesloopt. Het stond op de hoek Benedendorpsstraat / 's-Heerenbergseweg 1.

In 's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten staat bij foto nummer 57: "Voordat we de Benedendorpstraat in wandelen, komen we eerst langs de woning van Th. van Remmen. Zij was het althans in 1910, toen deze foto werd genomen. Later werd zij eigendom van de familie Bieleveldt, die het pand op haar beurt weer overdeed aan de huidige eigenaars, de familie Aaldering."
Aaldering nam de naam 't Kegelhuis niet over van Bieleveldt want in het telefoonboek ben je eerder bij de A dan de K!
Het pand is gesloopt maar de foto is bewaard!

Volgens Ben Herfkens stond er voor 1650 al een huis op deze plek. Antoon Smits was er van 1866 tot 1875 bakker. Zijn dochter Maria is op 24 november 1880 met Th. (Theodorus) van Remmen getrouwd.

Maria is op 2 maart 1911 weduwe en haar beroep is herbergierster. Ze vraagt een vergunning "tot den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop in de voorkamer rechts met een oppervlakte van 35M² en de daarachter gelegen kamer met een oppervlakte van 25 M²". Op 22 maart 1911 wordt de gevraagde vergunning verleend.

Op 13 augustus 1931 wordt op de vergunning aangetekend dat de vloeroppervlakte van de kamer gelegen achter de voorkamer wordt gelezen "19" in plaats van "25". Op 14 april 1932 wordt de vergunning overgeschreven ten name van Maria Josephina van Remmen, geboren op 27 maart 1895.

Op 16 juni 1933 wordt besloten dat de vergunning voortaan zal gelden voor de noordelijke voorkamer, groot 36 M², de daarachter gelegen zaal, groot 45 M² en de daaraan grenzende kegelbaan, groot 159 M² van het huis te Zeddam 120 (in 1880 was het huisnummer 85).

Op 19 juni 1934 wordt de vergunning overgeschreven ten name van Franciscus Antonius Bieleveldt.
Bij besluit van B en W van 16 juli 1958 is de akte van vergunning overgeschreven ten name van Gerardus theodorus Aaldering die zijn bedrijf later heeft overgedragen aan zijn schoonzoon en dochter, het echtpaar Kampschmidt-Aaldering.

Op de plek van dit hotel zijn 2008 - 2009 de seniorenappartementen Diafaan gebouwd (met adres Vinkwijkseweg 1). Onderin dit grote complex met ruim 50 woningen zijn kantoren gevestigd, o.a. van Azora Hof van Varwijk (thuiszorg), Plavei (woningverhuur) en Pappilot (Kapsalon/Schoonheidssalon).

Nog net voor de sloop - foto 1
Nog net voor de sloop - foto 2

Bronnen