Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Literatuur P

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook: Literatuur
Categorie: Auteurs / Categorie: Literatuur

Literatuur, Schrijvers P

 • Paravicini, W.
  • Das Nationalarchiv in Paris, ein Führer zu den Beständen aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit. I. München 1980, II. München 1981 (Dokumentation Westeuropa deel 4 en 5)
 • Parker, Th.W.
  • The Knights Templars in England. Tucson (USA) 1963
 • Peeters, G.J.A.C.
  • De oudste bisschopskerken van Utrecht. In: Feestbundel F. van der Meer. Amsterdam/Nijmegen 1966, blz 73-126
 • Pelissier, E.
  • Der gegenwärtige Stand der Landwehrforschung. In: Deutsche Geschichtsblätter 11 (1909), blz 11-21
 • Pelzer, C.
  • Studien zur topographischen und Bevölkerungsgeschichtlichen Entwicklung der Stadt Emmerich. In: AHVN 146/147 (1948) blz 151-227 (aanw)
 • Pertz, G.H.
  • Annales regni Francorum inde ab A. 741 usque ad A. 829 qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi. Hannover 1895 [ongewijzigd herdrukt in 1950]
 • Petersen, J.W. van
  • W. Zondervan: Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel. Zutphen 1972
  • Des Landmeters trots. Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel. Zutphen 1974
  • De waterplaag. Zutphen 1978
  • De lange schoolweg. Zutphen 1984
 • Petry, J.
  • Die Satzungen des St. Gregoriushauses zu Emmerich. Ein Beitrag zur Geschichte der Fraterherren. In: AHVN 93 (1912), blz 103-122
 • Pflugk-Hartung, J.
  • Die Bullen der Päpste bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts. Gotha 1901 (Hildesheim 19762)
 • Philippi, F.
  • Osnabrücker Urkundenbuch. 4 Delen. Osnabrück 1892
 • Pijls, F.W.G.
  • De bodemgesteldheid van de Liemers. In: Bijdragen tot de kennis van de landbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden in de Liemers. Arnhem 1947
  • Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam. (Dissertatie Wageningen) 's-Gravenhage 1948 [Verslagen Landbouwkundig Onderzoek 54,1]
 • Pijnacker Hordijk, C.
  • Lijsten der Utrechtsche Prelaten vóór 1300. Groningen 1911
  • Alperti Mettensis De Diversitate temporum. Amsterdam 1916 [Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap. 3e Serie nr 37]
 • Piquet, J.
  • Des Banquiers au Moyen Age, les Templiers. Parijs 1939 (UBN 378 b 13)
 • Pleij, H.
  • Het Gilde van de Blauwe Schuit. Amsterdam 1979 [Over het karnaval in de loop der eeuwen]
 • Pleyte, A.M.
  • De rechtstoestand der marken in Nederland. Dissertatie. Leiden 1879
 • Plummer, C.
  • Venerabilis Bedae opera omnia. Oxford 1896
 • Poel, J.M.G. van der
  • Oude Nederlandse ploegen. Arnhem 1967
 • Poelhekke, J.J. e.a.
  • Gelderse historie II. Zutphen 1975 [vgl Jappe Alberts 1978]
 • Polentz, P. von
  • Landschafts- und Bezirksnamen im frühmittelalterlichen Deutschland. Marburg 1961
 • Pons, L.J.
  • Aantekeningen over het ontstaan van de bodem van de Liemers. In: Tinneveld 1953b, blz 18-42
 • Pontanus, J.J.
  • Historiae Gelriae Libri XIV usque ad annum 1581. Harderwijk 1639
 • Post, R.R.
  • Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de XIIIe eeuw. Utrecht 1928
  • Supplieken gericht aan de pausen Clemens VI, Innocentius VI en Urbanus V, 1342-1366. 's-Gravenhage 1937 [Studien van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome II] (UBN Tz.c.2120)
  • Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen. Utrecht 1954 (UBN 94.c.157, HIM 1937)
  • Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen. 2 Delen. Utrecht/Antwerpen 1957 (UBN 27.c.121/90.c.103/HIM 2220)
 • Potter, F. de
  • Gent van den oudsten tijd tot heden. 7 Delen. Gent 1883-1901
 • Pötter, W.
  • Die Ministerialität der Erzbischöfe von Köln vom Ende des 11. bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts. Düsseldorf 1965 [Studien zur kölner Kirchengeschichte Nr 9]
 • Potthast, A.
  • Repertorium fontium historiae Medii Aevi. 2 Delen. Rome 1896, 19622
 • Power, E.
  • Het dagelijks leven in de middeleeuwen. Utrecht/Antwerpen 1963
 • Prinz, J.
  • Die Urkunden des Bistums Paderborn 1301-1325. Munster 1972
 • Prooije, L.A. van
  • De vakleu en et vak. Arnhem 1984 [Stichting Historisch Boerderijonderzoek]
 • Prop, G.
  • Historie van het oude Gelre onder eigen vorsten (tot 1543). Zutphen 1963
 • Putte, R.D.F. van de
  • Annales abbatiae Sancti-Petri Blandiniensis. Gend 1842