Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Nispen, Johan Adriaan van

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Stamvader der Berghse tak

Johan Adriaan van Nispen werd op 17 juli 1684 in Leiden gedoopt als zoon van Christianus Franciscus van Nispen en Aleida den Dopper. Op 27 oktober 1706 trouwde hij, 22 jaar oud, in Zeddam met de drie jaar jongere Aurelia Wilhelmina ten Haeghen. Daarmee was hij de eerste Van Nispen in Bergh.

Hoewel het huwelijk voor de gereformeerde predikant in Zeddam werd gesloten, was het echtpaar Van Nispen-Ten Haeghen katholiek. Een van Johan Adriaans ooms, Abraham van Nispen, was van het doopsgezinde geloof (dat de Van Nispens al enkele generaties beleden) overgestapt naar het katholicisme (en zelfs priester gewijd), waarop ook Johan Adriaans vader katholiek was geworden.

Het is niet duidelijk hoe een Leidse jongeman in die tijd aan een Berghse vrouw is gekomen. Grond die hij van een van zijn grootmoeders (geboren in Rees) had geërfd, kan hierbij een rol hebben gespeeld, namelijk de weide "het Pilslach" onder Netterden. Wellicht heeft hij dit en mogelijk ander bezit onder Gendringen bezocht, waarbij contacten die hij tijdens zijn studententijd in Leiden en Leuven heeft gelegd, mede een rol kunnen hebben gespeeld.

Johan Adriaan overleed in 1743 in Gendringen. Zijn vrouw, geboren in 1687, overleed in 1757 in Didam.

Relaties in Bergh

In de archieven wordt nergens vermeld waar Johan Adriaan zich met zijn vrouw gevestigd heeft, maar op een schild van het O.L. Vrouwegilde van Varsselder staat vermeld dat C.F. van Nispen (een zoon van Johan Adriaan) er in 1747 schutterskoning was. Dit betekent dat de leden van het gezin Van Nispen ingezetenen van Varsselder waren, zodat zij mogelijk op de Wesenthorst gewoond hebben.

Over Johan Adriaans werkzaamheden in Bergh is niets bekend, maar door zijn huwelijk met Aurelia Wilhelmina ten Haeghen had hij (familie-)relaties te over met grafelijke beambten uit de hoogste Berghse families. Zijn schoonvader, Tilman ten Haeghen, was drost van Gendringen en Etten en lantschrijver van het ambt Bergh, terwijl ook zijn schoonmoeder, Aurelia van Holt, uit een beambtengeslacht stamde.

Zijn kinderen

Van de acht kinderen van het echtpaar Van Nispen-Ten Haeghen is, voor zover zij volwassen zijn geworden, alleen de jongste zoon Christiaan Frans in Bergh gebleven. Hij was de eerste Van Nispen in dienst van de graven van Bergh

  1. Christianus Tilmannus (*1710, jong overleden)
  2. Didericus (*1711, jong overleden)
  3. Aurelia (*1713 jong overleden)
  4. Wilhelmus Amandus (*1714, overleden voor 1724)
  5. Jacobus Henricus (*1717, officier in Franse dienst, in 1762 tot Fransman genaturaliseerd, overleden na 1763)
  6. Joannes Casparus (*1721, advocaat in Amsterdam)
  7. Christiaan Frans
  8. Walburgis (†1757)

Bron