Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Paverts

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Geschiedenis.

Eind jaren vijftig wordt er vanuit de Zeddamse gemeenschap de Supportersvereniging van harmonie Kunst na Arbeid opgericht. Doel van deze vereniging: zo veel mogelijk geld in te zamelen voor K en A, zodat deze harmonie financiële armslag krijgt voor het onderhoud en de aankoop van instrumenten. Tevens zal het geld gebruikt worden voor de aankleding van de leden.

Het eerste bestuur is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld en bestaat uit voorzitter Jaap Hoogland (ouder dan de rest, zit bij de schutterij en geniet aanzien bij de protestante gemeenschap in Zeddam), secretaris Wim Kumeling (is actief binnen de voetballerij), penningmeester Theo van Remmen (heeft de nodige contacten binnen het bedrijfsleven) en de leden Jan Derksen (zoon van Hent Derksen en actief binnen de harmonie) en Jozef Braam (komt uit Vethuizen en heeft daardoor ingang bij de boeren).

Iedere Zeddammer kan voor het in die tijd aanzienlijke bedrag van 10 gulden lid worden. Als tegenprestatie voor de financiële bijdrage wordt er voor de muzikanten en de supporters in november een leuke avond georganiseerd met muziek en gelegenheid tot het maken van een dansje. Deze avonden worden goed bezocht; er zijn in die tijd maar weinig van dit soort activiteiten binnen Zeddam. In 1960 wordt de feestavond gehouden met als thema carnaval en met Willem Kleinpenning (Boelie) als heuse Prins. De avond is een groot succes. De daarop volgende jaren werkt de supportersvereniging de carnavalsavond verder uit en in 1962 wordt de eerste Kindercarnavalsoptocht gehouden. In 1963 kan dankzij de financiële bijdrage van de supportersvereniging de harmonie overgaan tot de aanschaf van de allereerste uniformen voor de muzikanten.

In de jaren zestig en begin jaren zeventig ontwikkelt het carnaval zich steeds meer en binnen de harmonie en de supportersvereniging ontstaan geleidelijk twee groepen. De ene staat nog steeds achter de doelstelling om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de harmonie en deze groep vindt dat het carnavalsgebeuren een steeds grotere aanslag op de supportersvereniging doet. Aan de andere kant heb je de groep die het carnaval steeds leuker begint te vinden en deze groep ziet elk jaar grote bedragen richting harmonie vloeien en zodoende blijft er weinig geld voor het carnaval over. In het najaar van 1972 staan beide groepen met de hakken in de grond tegenover elkaar. Tijdens een speciale vergadering wordt afgesproken dat beide kampen als aparte werkgroepen zullen functioneren onder een overkoepeld bestuur. Tot verrassing van het bestuur van de supportersvereniging vernemen ze uit de krant dat eind november 1972, ondanks pas gemaakte afspraken, een zelfstandige carnavalsvereniging is opgericht. En vanaf dat moment gaan beide verenigingen hun eigen weg.

Het allereerste bestuur bestaat uit de volgende mensen: Gert Egging; voorzitter, Theo Verstegen, secretaris; Theo van Remmen, penningmeester; Gerard Schothuis, president en Henny Erdhuizen, bestuurslid. De naam "de Paverts" is midden jaren zestig bedacht door Hent Derksen en houdt aan de ene kant verband met "De Padevoort", dat toen nog een klooster was, en aan de andere kant met een ander woord voor flink wat alcohol drinken.

Ondertussen heeft c.v. "de Paverts" reeds een 11-, 22-, 33 en 44-jarig jubileum achter de rug en daaruit kun je opmaken dat de oprichting in november 1972 een juiste keuze is geweest.

Werkende leden.

De carnavalsvereniging beschikt over een 100-tal werkende leden en die zorgen ervoor dat alle carnavalsactiviteiten zo vlekkeloos mogelijk verlopen. Daarnaast kiezen de werkende leden het motto voor het komende carnavalsjaar en indien nodig kiezen zij ook de Prins. Om alles een beetje overzichtelijk te houden heeft men de activiteiten zoveel mogelijk in commissies ondergebracht. De werkende leden hebben zitting in één of meerdere commissie. We kennen de volgende commissies:

 • Raad van XI: Groep van elf mannen die de Prins en zijn gevolg tijdens het carnavalsjaar bijstaan en hen o.a. vergezellen naar allerlei officiële bijeenkomsten.
 • Jeugdcommissie: Deze groep zorgt voor het jeugdgebeuren: Jeugdprinsverkiezing op school, jeugdbuutjes, begeleiding Jeugdprins en gevolg, begeleiding jeugd Raad van XI, het jeugdprogramma op de Dolle Maondag.
 • Jongerencommissie: Om de jongeren tussen de 12 en 16 jaar niet tussen de wal en het schip te laten vallen, organiseert deze commissie op de vrijdag voor 't Zeddamse carnaval een balavond met 'n DJ maar zonder alcohol.
 • Technische commissie: Een aantal handige, creatieve techneuten die allerlei commissies helpen bij het maken van spullen en het oplossen van ontstane problemen op het technische vlak. Dragen o.a. zorg voor het wagenpark en de Prinsenbogen. Speciale afdeling is de zaalcommissie; Deze leden werken geheel achter de schermen, zijn voor en na de pronkzittingen erg druk. Bouwen het podium en de troon op en leveren telkens een aangeklede, versierde en sfeervolle zaal af. Ook de popverbrandcommissie is onderdeel van de technische commissie. Deze heren zorgen op Dolle Maondag voor twee poppen die door de Jeugdprins ('s middags om 17.00 uur) en door de grote Prins ('s nachts om 24.00 uur) in de brand gestoken worden als teken dat het carnaval er voor deze periode op zit.
 • Multimedia commissie: Klein groepje leden die de pronkzittingen vastleggen op beeld en geluid en die ervoor zorgen dat belangstellenden foto's kunnen bestellen van de buutavonden. Ook worden er op verzoek zaken vastgelegd buiten de pronkzittingen om. Daarnaast beheert deze commissie de website.
 • Kledingcommissie: Enkele dames die ervoor zorgen dat de Prinsen en hun gevolg er netjes bijlopen. Maken veel kledingstukken zelf, zorgen voor maatwerk en daardoor blijven de kosten voor de vereniging laag.
 • Buut-/regiecommissie: Twee groepen die gezamenlijk zorgdragen voor de pronkzittingen. Zoeken, stimuleren en begeleiden buutmensen, regelen het programma van de pronkzitting en verzorgen verder alle zaken op en rond het podium.
 • Presentatiecommissie: Creatief stel leden die elk jaar in januari zorgen voor verrassende act met de nodige improvisatie en dan ook nog zorgen dat de nieuwe Prins tevoorschijn komt.
 • Pavertsni-jscommissie: Ook wel krantcommissie genoemd. Beginnen in september aan hun klus die normaal half januari zijn voltooiing nadert. De "krant" is voor veel mensen een verzamelobject geworden. Tijdens de bedeltocht, een week voor de optocht in Zeddam, brengen de werkende leden dit boekwerk in Zeddam rond. In de bibliotheek van de Heemkundekring Bergh zijn deze "kranten" ook aanwezig.
 • Optochtcommissie: Deze commissie is verantwoordelijk voor alles wat met de optocht te maken heeft; contacten met buurten en straten, de inschrijving, indeling van de optocht, overleg met politie, busonderneming en gemeente, maken de route en verzorgen de prijzen. Daarnaast regelt deze commissie ook de bedeltocht.
 • Advertentiecommissie: Kleine commissie die het gehele advertentiegebeuren rond de carnavalskrant regelt en afwikkelt, zodat de redactie van de krant zich alleen maar met de inhoud van de krant bezig hoeft te houden.
 • Kerkvieringcommissie: Kleine commissie die de carnavalsmis op de vrijdagavond in goede banen leidt. Thema van de viering, muziek en liedjes, aankleding van de kerk en boekje worden geregeld.
 • Hofdames: Vier jonge dames, die deel uitmaken van het gevolg van de Prins. Vergezellen de Prins tijdens officiële gelegenheden en helpen achter de schermen met allerlei zaken.
 • Senatoren: Groep van oud-prinsen, die aan het einde van hun regeerperiode toegetreden zijn tot het Corps van Senatoren. Verrichten tijdens carnavalsactiviteiten allerlei taken, vaak achter de schermen, maar ook tijdens pronkzitting en in het carnavalsweekend, waardoor o.a. het bestuur wat ontlast wordt.

Motto.

Een carnavalsjaar heeft zijn eigen spreuk, ook wel motto genoemd. Elk werkend lid kan het hele jaar motto's bij een bestuurslid indienen. Tijdens de werkende ledenvergadering in september voorafgaande aan het nieuwe carnavalsjaar wordt dan in een aantal stemrondes het motto gekozen. De inzender van het winnende motto krijgt een fles drank als beloning. Deelnemers aan de optocht gebruiken het motto bij het maken van hun wagen of het uitwerken van hun idee voor een groep. Ook kom je het motto tegen in de buuts en verwerken straten het in hun straatversiering.

Overzicht motto's:

 • In verband met het COVID-19 virus is er voor het jaar 2021 geen nieuw motto gekozen. Het motto van 2020 bleef nog een jaar staan.

Hieronder staat een overzicht van de laatste 11 motto's:

 • 2023: 't Geet broéze,
 • 2022: Zo zie-j 't nörges,
 • 2021: 't Is weer zowiet,
 • 2020: 't Is weer zowiet,
 • 2019: A-j maor schik heb,
 • 2018: Dat smik naor meer,
 • 2017: Kiek uut!,
 • 2016: Dat mo-j vieren,
 • 2015: Effe kieken,
 • 2014: 't Geet loos,
 • 2013: Lèèf ow uut.

Bijzondere leden.

Commandeur. 't Commandeurschap in de orde van "de Paverts" is de hoogste onderscheiding die iemand binnen de vereniging ten deel kan vallen. Het zittende bestuur heeft het recht deze onderscheiding toe te kennen aan iemand die zich op bestuurlijk gebied voor een langere tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor "de Paverts". De commandeur en aanhang hoeven geen kaart voor de pronkzitting te kopen, maar worden door het bestuur persoonlijk uitgenodigd. Voor hen zijn plaatsen gereserveerd aan de bestuurstafel.

Overzicht Commandeurs: De onderstaande personen zijn drager van het commandeurschap van "de Paverts":

 • 1988: Gerard Schothuis (†),
 • 1990: Theo Verstegen (†),
 • 1996: Gerrie Engelbarts en Klaas van Bergen (†),
 • 1999: Robèrt van der Meer(†),
 • 2001: Jaap Hoogland (†),
 • 2007: Addie Thuis,
 • 2015: Pascal Kamperman,
 • 2022: Hugo Span.

Lid van Verdienste. Deze onderscheiding kan het bestuur aan een werkend lid uitreiken die zich over een langere periode verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Deze onderscheiding geeft het lid het recht om gratis de pronkzittingen van de vereniging bij te wonen.

Overzicht Lid van Verdienste: Volgende personen zijn Lid van Verdienste:

 • 1999: Lidy van der Meer,
 • 2005: Joke Evers,Theo van Uum,
 • 2007: Hannie Hoogland, Toon Hebing en Laurens Bisselink,
 • 2012: Harry Lubbers,
 • 2014: Theo Joosten (†), Mark Lukkezen en Ingo Nieling,
 • 2016: Gerard Fühler en Hans Bisseling,
 • 2019: André Migchelbrink en Markwin Buiting.

Pavert van 't Jaor.

De onderscheiding Pavert van 't Jaor wordt sinds 1987 uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Zeddamse gemeenschap. De onderscheiding bestaat uit een Zeefke van 99,98% zuiver nikkel met het motief van "de Paverts" een een jaartal. Het Zeefke is gevat in een houder van groen PVC en wordt geklemd met een witte of groene ring. De bekendmaking van de nieuwe Pavert van 't Jaor vindt plaats tijdens de pronkzitting in november. Met ingang van november 2011 is het zeefke inclusief pvc houder vervangen door een onderscheiding voorstellende de Padevoort op de kop met daarin twee narrenkoppen, de titel Pavert van 't Jaor en het jaartal gegrafeerd. De volgende mensen zijn drager van de titel Pavert van 't Jaor:

 • 1987: Henk Bekker (†)
 • 1988: Karl Hülkenberg
 • 1989: Addie Thuis
 • 1990: Jan Teunissen (†)
 • 1991: Theo Joosten (†)
 • 1992: Diny Kumeling
 • 1993: Ton Bekker
 • 1994: Theo van Uum
 • 1995: Jonnie Jansen (†)
 • 1996: Leonie van Bree
 • 1997: Henk Lenting
 • 1998: Annie Delleman
 • 1999: Laurens Bisselink
 • 2000: Gerard Kok (†)
 • 2001: Toon Hebing
 • 2002: Willemien Wichers
 • 2003: Theo Berendsen
 • 2004: Ans Wanders
 • 2005: Ton Warris (†)
 • 2006: George Kamperman (†)
 • 2007: Leny Kok (†)
 • 2008: Ben van Aken (†)
 • 2009: Henk van Gool (†)
 • 2010: Albert Bisselink
 • 2011: Karin ten Have
 • 2012: Hannie Hoogland
 • 2013: Berndien Bisselink
 • 2014: Wilma Migchelbrink
 • 2015: Sjonnie Janssen
 • 2016: Peter Gerritsen
 • 2017: Pia Onstein
 • 2018: Michael Driessen
 • 2019: Wilfried Lubbers
 • 2020: In verband met het COVID-19 virus is er geen november pronkzitting geweest en dus ook geen voordracht.
 • 2021: In verband met het COVID-19 virus is er geen november pronkzitting geweest en dus ook geen voordracht.
 • 2022: Dorpshuus Zeddam

Huidige bestuur.

Het bestuur anno 2023 bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Niels Blecking,
 • Secretaris: Karin te Kaat,
 • Penningmeester: Eric Vreuls,
 • Lid: Jeroen Jansen,
 • Lid: Roy Engelbarts,
 • Lid: Jörg Knuvink,
 • Lid: Albert Gunsing.
 • President: Hugo Span