Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Stenen

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

In de geologie wordt er over een steen gesproken als hij tussen de 6,4 en de 10 cm groot is. Tussen de 2 mm en de 64 mm spreekt men over grind en tussen de 10 en de 50 cm over een kei. Een stuk steen groter dan 50 cm noemt men een blok. De granieten zwerfsteen, die in 1937 in de Drilkuil werd gevonden en die bij de ingang van de oprijlaan van Huis Bergh ligt, hoort dus bij de laatste categorie.

Ontstaan

Een steen kan op verschillende manieren ontstaan:

  • Door hoge temperatuur en/of druk. We noemen zo'n gesteente metamorf.
  • Door afzetting.
  • Door stolling van gesmolten materiaal
  • Door

Herkomst

In ons gebied zijn drie aanvoerlijnen van belang: De Rijn, de Noord-Duitse Rivieren en het landijs. Sommige stenen zijn kenmerkend voor een bepaald gebied zoals Taunuskwartsiet uit het Duitse Taunusgebergte. Dit noem je een gidsgesteente. Vaak komen de aangevoerde stenen in meerdere gebieden voor. Hetzelfde geldt voor de stenen die door het Scandinavische landijs werden aangevoerd tijdens de ijstijden. Sommige gesteenten zijn door de mens aangevoerd of verplaatst zoals bazalt en Bentheimer zandsteen.

  • Aangevoerd door de Rijn: agaat, jaspis, epidoot, amfiboliet, Taunuskwartsiet, Siegenkwartsiet, schalie, fyliet, glimmerschist, gerolde vuursteen, hoornsteen, kwarts met chloriet, olyvijn, trachyt, porfier, bontzandsteen
  • Aangevoerd door Noord-Duitse rivieren: lydiet, liaskwartsiet,
  • Aangevoerd door landijs: epidoot, gneis, ogengneis, amfiboliet, fyliet, glimmerschist, niet gerolde vuursteen, helleflint, graniet, pegmatiet, rapakivi, porfier, dioriet, gabbro