Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

't Aschwinhuus

Uit Berghapedia
(Doorverwezen vanaf Vergulde Kip)
Ga naar: navigatie, zoeken

't Aschwinhuus, is een café met zaal aan de Leppestraat in Azewijn.

Geschiedenis

De Vergulde Kip

In 1812 is Jacobus Klaassen eigenaar. Hij is de peetoom van Hermanus Alofs, gedoopt 7 oktober 1809, zoon van Hermanus Alofs en Margaretha te Boekhorst (dochter van Wilhelmus te Boekhorst en Joanna Banning). Jacobus Klaassen was getrouwd met Gerarda te Boekhorst, eveneens dochter van Wilhelmus te Boekhorst en Joanna Banning.

De voorouders van Hermanus Alofs staan in Ons Familieboek blz. 153. Zijn nakomelingen waren vanaf 1882 tot 2006 eigenaar van de Vergulde Kip. Van april 1945 tot 1951 werd de zaal van Alofs gebruikt als noodkerk, omdat de kerk zelf in de bevrijdingsnacht door terugtrekkende Duitse militairen in brand was gestoken. Dit bleef zo tot in 1951 de nieuwe kerk klaar was.

Een filmpje op YouTube geeft een korte impressie van de Vergulde Kip alias Café Alofs in 1970. In 1982 werd het honderdjarig bestaan van Café Alofs gevierd.

Veel Azewijnse verenigingen hadden hun onderkomen in de Vergulde Kip. Dit dreigde verloren te gaan nadat de familie Alofs in 2006 stopte met de exploitatie van het café. Het vertrek van de familie Alofs is door de Foto- en filmgroep in een interview op video vastgelegd.

De Azewijnse verenigingen wilden het pand behouden, wat ertoe leidde dat sinds 29 december 2008 de Stichting Dorpshuis Azewijn de nieuwe eigenaar van het pand is. Dit houdt in dat het pand voor de toekomst behouden blijft, waardoor verenigingen verzekerd zijn van onderdak.

In de zomer van 2009 sloot Stichting Dorpshuis Azewijn een overeenkomst met Partycentrum De Dèèl om het Dorpshuis Azewijn als horecabedrijf te runnen. Tussen 2006 en 2009 was de familie Wissink uit Azewijn de tijdelijke uitbater. In oktober 2009 kreeg het Dorpshuis de naam 't Aschwinhuus.

Zie ook: Old Ni-js nr. 115, blz. 10–14

De Vergulde Kip alias café Alofs
De zaal van Alofs
Wim Alofs met zijn vrouw Gusta Welling voor hun 100-jarige café
Jan en Magret Alofs in 2005. De fam. Alofs gaf toen aan te stoppen met de exploitatie van het café per 2006

Bekendmaking nieuwe naam 't Aschwinhuus

Dorpshuis Azewijn wordt 't Aschwinhuus

Uitbater Linda van Moerkerk (geheel links) met eigenaren Marcel & Judith Beekman voor 't Aschwinhuus in 2009

27 oktober 2009

Onder grote belangstelling heeft zondag 18 oktober de opening plaatsgevonden van het dorpshuis in Azewijn. Ruim tweehonderd inwoners hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om de opening bij te wonen.

De openingsfestiviteiten werden ingezet met een muzikale hulde verzorgd door fanfare St. Joseph en schutterij Wilhelmina. Aansluitend mochten het bestuur van het Dorpshuis, de huurders Marcel en Judith Beekman (Partycentrum De Déél) en de beheerders Linda van Moerkerk en haar vriend Kevin Leuverink handen schudden van de vele gasten, waaronder ook vele genodigden van de nieuwe huurder en beheerder.

Na de openingswoorden door voorzitter Ron Spaan van de Stichting Dorpshuis Azewijn en een toespraak door wethouder Ted Kok namens het bestuur van de gemeente Montferland, werd in gezamenlijkheid de openingshandeling verricht door het onthullen van de nieuwe naam van het dorpshuis: 't Aschwinhuus.

Ron Spaan gaf in zijn openingswoord aan dat aan het nu bereikte resultaat van behoud van de voormalige zaal en café Alofs een lange weg van gesprekken en onderhandelen is voorafgegaan. Hij kon zich herinneren dat vijf jaar geleden de eerste gesprekken tussen een projectontwikkelaar en de dorpsraad hebben plaatsgevonden over de mogelijkheden van een nieuwe culturele zaal voor Azewijn. De ontwikkelaar wilde aanvankelijk onder een aantal appartementen een verenigingsruimte realiseren. Het gebouw had moeten verrijzen op de plek waar nu de openingshandeling plaatsvond.

Omdat de ontwikkelaar stuitte op milieutechnische en in het bijzonder geluidsproblemen en kon rekenen op veel verzet vanuit de gemeenschap heeft dit hem uiteindelijk doen besluiten van zijn plannen af te zien. Gaandeweg heeft het bestuur van schutterij Wilhelmina zijn betrokkenheid getoond en is een werkgroep gevormd die zich heeft ingezet voor behoud van de huidige accommodatie.

Ron gaf aan trots te zijn op het behaalde resultaat, maar dat dit zeker niet mogelijk zou zijn geweest zonder de financiële steun van de gemeente, de provincie Gelderland en niet in de laatste plaats van de plaatselijke verenigingen. Tot slot gaf hij aan dat er al weer plannen in de steigers staan om de nodige verbeteringen aan het pand aan te brengen.

Wethouder Kok schetste dat hij voor de gemeentelijke herindeling nooit in Azewijn was geweest en hoe hij bij het project betrokken was geraakt. In zijn optiek was Azewijn juist op tijd omdat de gemeente er nu financieel minder rooskleurig voorstaat. Het zou nu beduidend meer moeite hebben gekost om het plaatje financieel rond te krijgen. Hij sprak zijn bewondering uit voor de sterke gemeenschapszin in Azewijn. ,,Dit komt onder andere tot uitdrukking in de vele verenigingen die deze kleine gemeenschap rijk is.

Vervolgens was het woord aan de huurder Marcel Beekman die mede namens Linda de hoop uitsprak voor de toekomst te mogen rekenen op een goede samenwerking met de verenigingen en inwoners en iets voor Azewijn te kunnen betekenen.

Mevrouw Clementine Wintraeken sprak, als bestuurder van de Federatie Dorpshuizen Gelderland, bewondering uit dat zulks in een kleine gemeenschap met nog geen 800 inwoners mogelijk is en vooral over de door de verenigingen geleverde inbreng. Dat ook de voetbalvereniging een bijdrage levert aan de totstandkoming van een dorpshuis is toch wel bijzonder te noemen en zegt iets over de betrokkenheid.

Onder de gasten bevonden zich ook vertegenwoordigers van de Rabobank. De Rabobank heeft een bijdrage toegekend voor het treffen van akoestische maatregelen in de zaal. Hier zal op korte termijn uitvoering aan worden gegeven.

Voor de naamgeving van het dorpshuis was een prijsvraag uitgeschreven. In totaal waren er zeventien inzendingen. Door het bestuur van het Dorpshuis is hieruit een keuze gemaakt. De naam 't Aschwinhuus is ingediend door Annie Messing. De naam duidt op een eigen huis voor alle verenigingen van het dorp en met Aschwin de vroegere naam voor Azewijn komt er ook een stuk nostalgie terug. Annie werd voor haar inzending beloond met een brunchbon van Café PartyCentrum De Dèèl uit Loerbeek. Ter afsluiting werden nog een paar gezellige uurtjes doorgebracht.

Anno 2014 vertrok Linda van Moerkerk als beheerster van 't Aschwinhuus. De familie Nieling (Wilco en Monique) uit Azewijn gaf toen aan te willen helpen in 't Aschwinhuus. Monique ging zelfs als part-timer in dienst bij Partycentrum De Déél en stond toen vaker achter de bar in 't Aschwinhuus. Partycentrum De Déél bleef t/m 2019 de beheerder van 't Aschwinhuus.

Metamorfose Café 't Aschwinhuus

"Montferland journaal" van 11 januari 2011

AZEWIJN - Vorig jaar werd het dak van het Aschwinhuus vervangen en de keuken vernieuwd. Binnenkort ondergaat het café een metamorfose. Op die manier wil uitbater Marcel Beekman, tevens eigenaar van De Dèèl in Loerbeek, de trouw van verenigingen en dorpsgenoten belonen.

We zijn anderhalf jaar geleden begonnen in Azewijn en het is ons niet tegengevallen. We zijn vier avonden in de week open en daarnaast zijn er ook activiteiten op zondagmiddag", vertelt horecaondernemer Marcel Beekman.

Enkele jaren geleden zag het er nog slecht uit voor de huisvesting van het verenigingsleven in Azewijn. De verenigingen vormden echter samen een stichting, die het toenmalige dorpshuis kocht. Linda van Moerkerk, die net haar studie had afgerond, bleek de aangewezen persoon om het café en de zaal nieuw leven in te blazen. In het begin was er gezonde argwaan, ze is immers pas 23 jaar, maar dat maakte al snel plaats voor waardering.

Sinds maart 2010 woon ik samen boven de zaak. Ik ben altijd daar, dus er is veel mogelijk. Mensen willen hun feesten en partijen ook graag in het dorp geven. Dat begint steeds beter te lopen; een kwestie van vertrouwen, lacht de bedrijfsleidster, die volop uitdagingen ziet en daarvan geniet. Het nostalgische café krijgt onder haar bezielende leiding een andere uitstraling. "Wij willen het café weer representatief maken; daar komen de mensen als eerste binnen. De opkamer die nu voor vergaderingen wordt gebruikt, wordt er bij aan getrokken. Straks hebben we wel die mogelijkheid om dat gedeelte af te sluiten. Mensen kunnen er in het weekeinde ook apart zitten om iets te eten."

De nieuwe café-inrichting bestaat voor een groot deel uit hout. Het krijgt een robuuste, no-nonsense uitstraling. ,,We hebben twee mood-boards laten maken, die al een tijdje in het café staan. Stamgasten reageren er positief op. Het moet natuurlijk wel een dorpscafé blijven en gezelligheid uitstralen." Ook het elektra en de verlichting worden vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden wordt de kroeg verplaatst naar de zaal. Lachend: ,,We starten in maart. Eerst mogen ze met carnaval de tent nog afbreken."

Op vrijdag en zaterdag fungeert het café als een soort snackbar. Kleine gerechten worden in de keuken bereid. Grote buffetten voor feesten komen uit de keuken van De Dèèl. ,,Mensen vinden het belangrijk dat café en zaal voor het dorp behouden blijven, daarom geven ze ook steeds vaker hun verjaardagen hier, legt Van Moerkerk uit. Ze wil kwaliteit leveren en waar nodig zoekt ze de mensen op. Die betrokkenheid lijkt het succesrecept voor dit voormalige dorpshuis.

Het is een voorbeeld voor andere verenigingsgebouwen. Beekman: ,,We blijven een commerciële instelling, maar wel met aandacht voor de lokale wensen. Op die manier proberen we de klanten vast te houden."

Familie Wissink

Edwin en Marion Wissink voor café De Heren van Aswin in 2019

Nadat Partycentrum De Déél aan gaf niet verder te willen gaan met 't Aschwinhuus moest Stichting Dorpshuis Azewijn op zoek naar een nieuwe uitbater. In Azewijn viel al snel de naam van de familie Wissink: Edwin & Marion. Edwin, 'Azummer in hart en nieren', was voordat Partycentrum De Déél de beheerder werd in 2009 ook al even beheerder van het dorpshuis en het café. Per september 2019 werd de familie Wissink opnieuw uitbater van de voormalige Vergulde Kip (café Alofs). Het cafe werd in 2019 omgedoopt tot 'De Heren van Aswin'.

Verbouwing

Nadat het beheer van de zaal en het café in de handen kwamen van de familie Wissink, werd het cafe grondig verbouwd en vergroot. In april 2023 staat de verbouwing en verduurzaming van de zaal gepland. Oudere ruimtes aan de achterkant van de zaal, die dienen als opslag voor verschillende verenigingen, zullen worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd.

Bron