Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Senger, Wilhelm

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Wilhelm Senger was in 1565 en 1566 muntmeester van graaf Willem IV op de Nije Monte in 's-Heerenberg. Tegelijk met hem was muntmeester Johan Fleming in 's-Heerenberg. Zij waren de opvolgers van Nicolaas van Essen, die naar de munt in Hedel was overgeplaatst.

Twee muntmeesters in één munthuis was niet gewoon. Mogelijk hadden Senger en Fleming een taakverdeling: de een sloeg zilveren munten, de andere gouden.

Senger en Fleming vertrokken in 1566. Of er daarna tot eind november 1567 nog een of meer muntmeesters in 's-Heerenberg zijn geweest, is niet bekend. In die maand, aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog, moest graaf Willem vluchten en werd de Nije Monte gesloten.

Voor zijn vlucht, op 10 september 1567, heeft graaf Willem nog een document opgesteld, waarin hij verklaarde met Senger afgerekend te hebben over de periode van 2 november 1565 tot 1 juli 1566. In dit tijdvak had Senger 37.225 marken geslagen.

Over Sengers afkomst en verdere levensloop is niets naders bekend.

Bronnen

  • Archief Huis Bergh, inventarisnummer 1622 en regest 3097
  • Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw, F.B.M. Tangelder, proefschrift KU Nijmegen (1955), blz. 83, 84, 277
  • Munten en papiergeld