Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Alen, Johannes H. van

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Uit handen van burgemeester G.C.H. van Breemen ontvangt de heer Van Alen zijn onderscheiding

De verdiensten die de heer J. H. van Alen op sociaal-maatschappelijk en organisatorisch terrein werden in 1967 beloond met de toekenning van de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van Alen was een van de oprichters van carnavalsvereniging d'Olde Waskupen, binnen deze vereniging jarenlang voorzitter van de Raad van XI en meermaals adjudant van de Prins.

Ook was hij 25 jaar bestuurslid waarvan ruim 20 jaar voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), voorzitter van de metaalbewerkerbond St. Eloy waar hij 30 jaar lang bestuurslid was. Daarnaast maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van de Technische School, was secretaris-penningmeester van de Woningbouwvereniging De Eendracht en heeft minstens 21 jaar (vanaf september 1949) als afgevaardigde van het NKV deel uitgemaakt van de gemeenteraad. Verder is hij voorzitter van de gemeentelijke jeugdadviescommissie, het college van provisoren van het Gasthuis Sint-Gertrudis en de Instelling tot voorkoming van Armoede. Ook had hij zitting in het dagelijks bestuur van het werkvoorzieningschap De Oude IJsselstreek.

De heer Van Alen is in juli 1972 op 67-jarige leeftijd overleden.