Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Archeologie

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Archeologie is volgens artikel 2 van de statuten van de Heemkundekring Bergh één van de onderwerpen waar de Heemkundekring zich mee bezig houdt. De Heemkundekring heeft sinds 2007 een Archeologiegroep zie voor een deel van de vondsten op http://home.planet.nl/~roem0013/.

Gemeente Montferland

Bodemschatten in Montferland
Heeft u (ver)bouwplannen? Wilt u een vijver of kikkerpoel aanleggen? Grond- en graafwerkzaamheden kunnen onherstelbare schade toebrengen aan ons (archeologisch) bodemarchief.
Om ons bodemarchief veilig te stellen, moet vooraf onderzoek gedaan worden naar de archeologie' in de bodem. Vorige week heeft u op deze pagina kunnen lezen welke bodemschatten er reeds in Montferland gevonden zijn. Deze week gaan we in op het archeologisch onderzoek.

Archeologie: hoe gaat dat in zijn werk?
Bij bouwplannen en graafwerkzaamheden kan vooraf een archeologie-onderzoek nodig zijn, om de archeologische waarden van het terrein in kaart te brengen. De eerste stap in het onderzoekstraject is het archeologisch vooronderzoek. Door literatuurstudie, kaartenonderzoek en booronderzoek wordt nagegaan of binnen het plangebied archeologische resten of waarden worden verwacht. Zo ja, dan is een vervolgonderzoek nodig. Bij dit vervolgonderzoek worden vaak proefsleuven gegraven, om beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw en om archeologische grondsporen in kaart te brengen. Als uit het proefsleuvenonerzoek blijkt dat de archeologische vindplaats bijzonder genoeg is, dan moet de vindplaats worden behouden en beschermd, of worden opgegraven.
De archeologische werkzaamheden moeten door deskundige en gespecialiseerde bedrijven worden uitgevoerd. Voorafgaand aan elk (gravend) onderzoek of opgraving moet een programma van eisen (PvE) worden opgesteld. De onderzoeken en PvE’s worden getoetst door de regionaal archeoloog. De regionaal archeoloog adviseert de gemeente, waarop de gemeente een selectiebesluit neemt.
Dit selectiebesluit is bindend.

Als blijkt dat het terrein weinig of geen archeologische waarden bevat, of als het bodemarchief voldoende in kaart is gebracht of veiliggesteld is, kan het terrein worden vrijgegeven. Na vrijgave kunt u starten met de graafwerkzaamheden en uw bouwplannen realiseren, mits u hiervoor de nodige (bouw)vergunningen heeft.

Meer informatie over (de spelregels voor) archeologie in de gemeente Montferland kunt u vinden op de gemeentelijke website (www.montferland.info, zoek op archeologie).

Bodemvondsten Kellenstraat 's-Heerenberg

De vondsten bewerkt door de werkgroep Archeologie Bergh uit de Kellenstraat.

[klik hier voor overzicht http://www.berghapedia.nl/images/Heerenberg_kellerstraat_beschrijving_vondsten_.pdf]

Pagina's

Bron

Gemeentenieuws Montferland

Externe link