Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Archief Huis Bergh

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Archief Huis Bergh (AHB) in De Munt te 's-Heerenberg is, op dat van het Koninklijk Huis na, het grootste huisarchief dat ons land kent. Door de eeuwen heen bleef het archief vrijwel ongeschonden en als een geheel bewaard. Vanaf 1996 zijn het gehele archief en de bibliotheek in het muntgebouw gehuisvest.

Is het nieuw-archief overwegend administratief en bevat het gegevens over het bosbeheer, het oud-archief behelst de geschiedenis van de heren en graven van Bergh. Het bestaat uit brieven, huwelijkscontracten, testamenten, rekeningen en zo'n 1650 perkamenten oorkonden. Het oudste stuk, dat alleen in afschrift aanwezig is, dateert van 828. De oudste originele oorkonde is van 1227. Daarin kent de bisschop van Utrecht aan Henricus van den Bergh rente toe uit de tol van Rhenen. In dit archief is ook het zogenaamde Gravendiploma van 10 april 1486 te vinden. Hierin wordt Oswald I van den Bergh opgenomen als Rijksgraaf van het Heilige Roomse Rijk door keizer Frederik III. Vanaf die datum mochten de heren Van den Bergh zich graaf noemen.

Veel valt er te lezen over de familie. Bijvoorbeeld over het familiejuweel, een keten van zuiver goud bezet met diamanten, robijnen en paarlen, dat door toedoen van de weduwe van Willem III van den Bergh, Anna van Egmond, rond 1515 verloren is gegaan. Of de glazenwassersrekening uit 1626 voor het lappen van 265 ruiten. Of over de moordende dolle graaf Johan Baptist, die een leiendekker 'om dien kerel eens te zien rollen' van het dak afschoot. Ook voor die tijd maakte hij het tenslotte te bont en werd opgesloten.

Digitale toegang

Het Archief Huis Bergh is online te doorzoeken op de websites van Huis Bergh en van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem. Het is ook te vinden van Archieven.nl.