Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Glismod van Hamaland

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Glismod van Hamaland was een dochter van Immed IV en Adela van Hamaland.

Uit de kroniek Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis over het leven van haar broer Meinwerk, bisschop van Paderborn, blijkt dat zij met een Beierse prins was getrouwd.

Glismod autem tricesimum fructum pudicicie matronalis adeptura cuiusdam nobilis principis in Baioaria matrimonio copulatur

Deze prins was Adalbert van Oostenrijk. Met Oostenrijk wordt hier het markgraafschap Oostenrijk bedoeld, dat in 976 was ontstaan bij het uiteenvallen van het toenmalige stamhertogdom Beieren. Dit verklaart de aanduiding "Beierse prins" in de Vita Meinwerci. Het huwelijk vond plaats voor Adalbert in 1018 markgraaf van Oostenrijk werd. Van het echtpaar zijn twee kinderen bekend:

  • Ernst de Strijdbare (10271075), die in 1055 zijn overleden vader opvolgde
  • Leopold (overleden in 1043)

Mogelijk had Glismod nog een zoon. Volgens de Vita Meinwerci was bisschop Imad van Paderborn de zoon van "een zuster" van bisschop Meinwerk. Bisschop Imad is in 1051 aangetreden als opvolger van bisschop Rotho, die de opvolger was van bisschop Meinwerk. Bisschop Imad heeft zijn moeder in zijn oorkonden ook aangeduid als "een zuster" van bisschop Meinwerk, maar of dit Glismod was of Emma of nog een andere vrouw, blijft onduidelijk.

Over Glismods leven is verder niets bekend. Zij overleed omstreeks 1040. Haar man is daarna hertrouwd.

Bronnen