Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Helmink, Bernardus Theodorus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Helmink B Th.JPG

Berrnardus Theodorus Helmink werd op 1 juni 1911 geboren te Steenderen.

Hij werd met ingang van 15 oktober 1927 benoemd tot ambtenaar ter secretarie van de gemeente Hummelo en Keppel. Aldaar vervulde hij tevens de functie van secretaris van de gemeentelijke commissie voor de Steunverlening aan de Kleine Boeren.

Per 7 maart 1938 werd hij benoemd tot ambtenaar ter secretarie van de gemeente Bergh. Vanaf 9 augustus 1940 vervulde hij hier tevens de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand, in welke hoedanigheid hij het huwelijk van vele Berghenaren heeft voltrokken.

Bij besluit van de burgemeester van 15 juli 1942 werd hij benoemd tot waarnemend gemeentesecretaris. Per 22 november 1945 volgde bij unaniem besluit van de gemeenteraad zijn benoeming tot gemeentesecretaris. Hij vervulde dit ambt tot 1 juni 1976.

Vanaf 1947 tot 1980 was hij tevens lid van het kerk- en schoolbestuur van de parochie van St. Pancratius. In die hoedanigheid heeft hij zich vooral beijverd voor de plaatsing van een drietal glas-in-loodramen in de parochiekerk en de uitgifte van "Twee Dachau-martelaren", een gedenkboek ter herinnering aan de in de oorlog weggevoerde en in het concentratiekamp Dachau omgekomen pastoor Galama en kapelaan van Rooijen.

Tevens organiseerde hij jarenlang de huis-aan-huiscollecte ten bate van de r.-k. universiteit St. Radboud te Nijmegen. Voorts vervulde hij ondermeer functies in de toenmalige plaatselijke KVP-afdeling, en was hij voorzitter van Harmonie Crescendo en consul van de ANWB.

Vanwege zijn vele maatschappelijke verdiensten werd hij bij Koninklijk besluit van 14 mei 1976, nr. 2, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op 16 oktober 1976 werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Bergh. Voor zijn verdiensten op kerkelijk gebied kreeg hij op 21 juni 1980 de Pauselijke onderscheiding Bene Merenti.

De heer Helmink was gehuwd en had een zoon en twee dochters. Hij overleed op 20 december 1995 en is begraven te Wehl.

Bron

  • Th.G.B.M. Helmink