Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Lingeler, Hendrika Christina Johanna

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Hendrika Christina Johanna Lingeler was in de jaren 18941895 gemeentevroedvrouw in Zeddam. Zij werd op 19 juli 1869 geboren in Rotterdam als dochter van Johannes Borghart Lingeler en Hermina Hendrika Weber. In het bevolkingsregister van de gemeente Bergh staat zij foutief vermeld als Hendrika Cornelia Johanna Lingeler.

Zij kwam in september 1894 naar Zeddam als opvolgster van vroedvrouw Hendrina Olij. Zij ging wonen bij Emille Henriette Julie Demtröder-Andrée, waar ook haar voorgangster Olij en de voorgangster daarvan, vroedvrouw Kok-Heijt, hadden gewoond. Emille Demtröder-Andrée was een tante van Kok-Heijts echtgenoot E.W.E. Kok (wiens moeder ook Andrée heette).

Vroedvrouw Olij was al in juni uit Zeddam vertrokken, maar het had de gemeente Bergh enige moeite gekost een opvolgster te vinden. De vroedvrouw die in juni was aangenomen, ene mejuffrouw Coppens, had haar benoeming niet aangenomen. Hierop moest de gemeente een nieuwe sollicitatieprocedure starten.

Vroedvrouw Lingeler bleef ook niet lang: al op 4 juni 1895 vertrok zij naar Den Haag. Zij werd opgevolgd door de reeds genoemde vroedvrouw Kok-Heijt, die van 1891 tot 1893 al gemeentevroedvrouw in Zeddam was geweest.

Na Zeddam heeft Lingeler tot begin 1907 in Den Haag als vroedvrouw gewerkt. In die twaalf jaar heeft zij 86 keer een geboorte aangegeven bij de burgerlijke stand van die stad. Zij is ongehuwd gebleven en overleed in Den Haag op 5 oktober 1918, 49 jaar oud.

Bronnen