Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Rubel, Conradus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Conradus Rubel was van 1710 tot 1718 predikant in 's-Heerenberg. Hij was de opvolger van dominee Borstius.

Vanaf 1703 was hij predikant geweest in Morra en Lioessens, een protestante gemeente in het uiterste noorden van Friesland. In 1706 was hij tevens legerpredikant.

De inschrijving van Rubels huwelijk in het trouwboek van Zeddam. Als woonplaats van de bruid staat er Embrik, een oude vorm van Emmerik. De Latijnse naam van Emmerik is Embrica.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

In zijn Friese tijd is hij naar Bergh gereisd om daar op 9 maart 1704 in Zeddam te trouwen met Elisabeth Knoops uit Emmerik. Het huwelijk werd ingezegend door dominee Boeseken, die in de huwelijksinschrijving vermeldde dat Rubel V.D.M. was in Morra en Lioessens. Dit staat voor verbi divini minister, Latijn voor bedienaar van het woord Gods ofwel predikant. Over Rubels afstamming zijn geen gegevens voorhanden, zodat niet duidelijk is hoe de verbinding tussen Friesland, Emmerik en Zeddam tot stand is gekomen.

Het ligt voor de hand dat Rubel en zijn vrouw samen naar Friesland zijn (terug)gegaan, maar of daar kinderen zijn geboren, is niet bekend – er zijn althans geen doopinschrijvingen uit die tijd gevonden. Hun eerste kinderen werden pas in 's-Heerenberg gedoopt:

 • Maria Sophia, gedoopt op 13 augustus 1713
 • Leopold Franciscus, gedoopt op 24 januari 1715
 • Fredrica Richarda, gedoopt op 13 september 1716, begraven in Doesburg op 19 juni 1803

Over Rubels werkzaamheden in 's-Heerenberg zijn geen gegevens voorhanden. In 1718 werd hij naar Doesburg beroepen. Zijn opvolger was dominee Dreux. In Doesburg werden nog vier kinderen geboren:

 • Margareta Maria, gedoopt op 16 oktober 1718
 • Jacobus Conradus, gedoopt op 1 mei 1720
 • Jan, gedoopt op 11 april 1721
 • Elisabeth, gedoopt op 6 juni 1725

Rubel overleed in 1743 in Doesburg. Hoe oud hij is geworden, is niet bekend.

Bronnen

 • Bergh; Heren, Land en Volk, blz. 236
 • Zutphensch Classicael Register door E.W. Verbeek, predikant te Warnsveld, uitgegeven omstreeks 1775 door A.J. van Hoorn, boekverkoper te Zutphen, deel 2, blz. 5, 8, 36, 39
 • Archieven.nl
 • Naamlijst der predikanten sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland. Handschrift nagelaten door Ds. T.A. Romein, in leven Predikant te Scharmer. Tweede gedeelte met alfabetisch naamregister. A. Meijer, Leeuwarden (1888), blz. 561