Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Thuijs, Gradus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Gradus Thuijs werd geboren op ... te Wijnbergen als zoon van Theodorus Thuijs en Alberdina Hoebink. Hij trouwde op ... te ... met Johanna Kaal. [behoeft nadere aanvulling]. (Ons Familieboek (Gerritsen))

Gradus in Wijnbergen vroeg op 21 september 1929 een bouwvergunning aan voor een broederij. De aanvraag is met tekening ingekomen bij de gemeente Bergh op 25 september daaropvolgend.

|
Brief Thuijs.jpg

|Aan de Raad der Gem. Bergh

Edelachtbare Heeren,
Ondergeteekende verzoekt U
beleefd om goedkeuring voor het
bouwen van een schuur. Te ge-
bruiken voor centrale broederij.
Te bouwen op het U bekend
perceel te Wijnbergen Huis N° 85
en bewoond door den Heer
G. Thuijs

De aanvrager
w.g. G Thus

Wijnbergen den 21 Sept. 1929

Stempel: Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Bergh. d.d. 30 Sept 1929 N° 26.

De secretaris: w.g. Reijers

Gezien en accoord F. Menting, Gemeente-architect

Gradus Thuijs tekende meestal met Thus, omdat hij vond dat bij de gemeente een fout was gemaakt door bij zijn vader een ij aan de naam toe te voegen.